Βασικές συμβουλές για το SEO

Βασικές συμβουλές για το SEO. Δείτε τι πρέπει να κάνετε

Αν ρωτήσετε 10 ειδικούς να σας απαριθμήσουν τις βασικές συμβουλές SEO που πρέπει να ακολουθήσετε, το πιθανότερο είναι να καταλήξετε με 10 διαφορετικές λίστες. Υπάρχουν όμως μερικές βασικές συμβουλές SEO, για τις οποίες όλοι οι ειδικοί συμφωνούν.

Το search engine optimization ξεκινάει από τη στιγμή που ξεκινάει και η σχεδίαση της ιστοσελίδας. Κάθε βήμα υλοποίησης πρέπει να δημιουργείται υπό το πρίσμα του seo. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει όλα τα μέλη μιας ομάδας υλοποίησης μιας ιστοσελίδας να συνεργάζονται αρμονικά υπό την επίβλεψη ειδικών του seo. Όσο πιο καλή συνεργασία και βελτιστοποίηση υπάρχει εξ’αρχής, τόσο μεγαλώνει το πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού σε θέματα κατάταξης στις μηχανές αναζήτησης.

Τα πάντα ξεκινούν από το web design.

Το web design που θα ακολουθήσετε πρέπει να είναι βελτιστοποιημένο προς δύο κατευθύνσεις, τον άνθρωπο και τις μηχανές αναζήτησης. Δεν είναι σωστό να προηγείται η δημοσιοποίηση μιας ιστοσελίδας στο διαδίκτυο και κατόπιν να ενδιαφέρει η βελτιστοποίηση και η προώθηση της σε μηχανές αναζήτησης.

Έρευνα και επιλογή των κατάλληλων λέξεων φράσεων

Το πρώτο στοιχείο ανάλυσης για να ξεκινήσει η βελτιστοποίηση ενός δικτυακού τόπου στις μηχανές αναζήτησης και αφού προηγουμένως έχουν οροθετηθεί οι στόχοι, το θέμα και το target group, είναι το keyword research δηλαδή η έρευνα, διαπίστωση και ανάλυση για το ποιες λέξεις – κλειδιά (keywords) ταιριάζουν στο θέμα του εκάστοτε ιστοχώρου.

Το καλό SEO ξεκινάει με μια συντονισμένη και στοχευμένη έρευνα.

Με βάση αυτή την έρευνα θα επιλέγουν τα κατάλληλα keywords έτσι ώστε να προσελκύσει ένα στοχευμένο traffic στον δικτυακό τόπο και το κοινό να μπορεί να εντοπίζει την ιστοσελίδα χωρίς μεγάλη προσπάθεια.

seo-pyramid

Εκτίμηση όγκου αναζητήσεων

Μετά τον προσδιορισμό των κατάλληλων φράσεων ή λέξεων – κλειδιών, συνίσταται η εκτίμηση του όγκου αναζήτησης και του σχετικού ανταγωνισμού για κάθε έναν επιθυμητό όρο. Η διαδικασία αυτή προσανατολίζει τους διαχειριστές του ιστοτόπου ποιοι όροι οφείλουν να βαραίνουν περισσότερο τη διαδικασία της βελτιστοποίησης, καθώς αυτή μπορεί να εξατομικευτεί για κάθε λέξη ή φράση. Το πλέον χρήσιμο εργαλείο για τη διαδικασία αυτή είναι το Google AdWords Keyword Tool.

Το εργαλείο αυτό της Google παρουσιάζει στοιχεία σχετικά με τον ανταγωνισμό των σχετικών φράσεων, τις μηνιαίες αναζητήσεις παγκοσμίως αλλά κι εγχώρια, όσον αφορά αποκλειστικά τη μηχανή αναζήτησης της Google.

Τάση και χρονικές διακυμάνσεις

Έχει μεγάλη σημασία να προσδιορίσουμε πότε οι λέξεις μας έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση, πότε παύουν να χρησιμοποιούνται, όχι μόνο για να προβλέπουμε τη συνέχεια της πορείας τους, αλλά και για να αναλύσουμε την ίδια την αγορά για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες (π.χ. εάν η ζήτησή τους πέφτει σταδιακά τα τελευταία χρόνια ή μήνες, ίσως μία εταιρία χρειάζεται να επαναπροσδιορίσει τις λέξεις – κλειδιά ή ακόμη και τα ίδια τα προϊόντα της). Παράδειγμα τέτοιου εργαλείου είναι το Google Trends, το οποίο παρουσιάζει τις διακυμάνσεις στην αναζήτηση μίας ή περισσότερων φράσεων – κλειδιών στη μηχανή της Google:

Ανάλυση ανταγωνισμού

Στη συνέχεια προχωρώντας γίνετε ανάλυση του ανταγωνισμού (δηλαδή Competition Analysis) πάνω στις λέξεις – κλειδιά που έχετε προηγούμενα συλλέξει έτσι ώστε να επιλεγούν οι κατάλληλες λέξεις αλλά με τον μικρότερο δυνατό ανταγωνισμό από άλλους δικτυακούς τόπους. Επίσης, στοχοποιείται η χρήση των μεταδεδομένων (metatags) της ιστοσελίδας έτσι ώστε να πληρούν τους όρους που θέτει κυρίως το Google και οι άλλες μηχανές, αλλά και να υποβοηθήσουν αποτελεσματικά την ιστοσελίδα. Είναι σημαντικό να προσφέρονται σημαντικές και καθαρές πληροφορίες, ένα ποιοτικό, εύχρηστο (πλήρης εσωτερική διασύνδεση) – προορισμένο για ανθρώπους περιεχόμενο, έτσι ώστε οι χρήστες να εντοπίζουν αυτό που θέλουν. Ενώ πολλά από τα κριτήρια αξιολόγησης των μηχανών αναζήτησης μπορούν να ικανοποιηθούν με προσεχτική διαχείριση του περιεχομένου (π.χ όγκος πληροφοριών, συχνότητα λέξεων κλειδιών, κλπ) κάποια άλλα όπως οι συνδέσεις από άλλους δικτυακούς τόπους δεν είναι και τόσο εύκολο να επιτευχθούν.

Ανάλυση δραστηριότητας στα Social Networks και Media

Η μελέτη της δραστηριότητας της σφαίρας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media & networks) είναι καθοριστική για τον προσδιορισμό της συχνότητας με την οποία αναφέρονται οι επιθυμητές λέξεις ή φράσεις κλειδιά στο περιεχόμενο και τις συνομιλίες σε ιστολόγια, forums, feeds και τα πολυσύχναστα μέσα δικτύωσης (facebook, twitter κλπ). Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για να αναγνωρίζουμε, έγκαιρα, αφενός τις αναδυόμενες τάσεις (κυρίως όσον αφορά τη νεολαία), αφετέρου την επικείμενη δυσκολία που θα αντιμετωπίσουμε στη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης για λέξεις – κλειδιά που, πλέον, χρησιμοποιούνται κατά κόρον από σελίδες – κολοσσούς.

Καταχώρηση σε μηχανές αναζήτησης και directories

Επόμενο στάδιο του SEO είναι η υποβολή ενός δικτυακού τόπου σε μεγάλες μηχανές αναζήτησης (Google, Yahoo, Bing) και καταλόγους (directories) και ο έλεγχος της δημοτικότητας των υπερσυνδέσμων (link popularity). Ο δικτυακός τόπος θα πρέπει να υποβάλετε και να καταχωρείτε σε μια σειρά μηχανών αναζήτησης και καταλόγων, καθώς αυτό εξασφαλίζει την ορθή και τακτική ευρετηρίαση (indexing)__ ενός ιστότοπου, έτσι ώστε όλες οι σημαντικές σελίδες να καταχωρηθούν στη βάση δεδομένων των μεγάλων μηχανών αναζήτησης.

Η καταχώρηση στους διάφορους θεματικούς καταλόγους και τις μηχανές αναζήτησης γίνεται χειροκίνητα και όχι αυτοματοποιημένα για να αποφευχθεί η κατηγοριοποίηση της ιστοσελίδας ως «spam» καθώς πλέον οι μηχανές αναζήτησης έχουν τους κατάλληλους μηχανισμούς για να προστατεύονται από τυχόν μαζικές διαφημιστικές καταχωρήσεις.

Αναφορές  – Reporting

Τελευταίο βήμα αλλά και πολύ σημαντικό για την διατήρηση ενός δικτυακού τόπου μόνιμα σε υψηλές θέσεις κατάταξης των μηχανών αναζήτησης αλλά και η περαιτέρω βελτίωση αυτού, είναι η μηνιαία παρακολούθηση του και οι αναφορές (Reporting). Οι αλγόριθμοι των μηχανών αναζήτησης διαρκώς μεταβάλλονται και εξελίσσονται, συνεπώς είναι απαραίτητη η διαρκής παρακολούθηση και η υποστήριξη του SEO του δικτυακού τόπου.

Η παρακολούθηση ενός ιστότοπου μετά την διαδικασία της βελτιστοποίησης είναι σημαντικό κομμάτι της όλης τεχνικής φροντίδας, για μακρόχρονη παραμονή σε υψηλές θέσεις, των οργανικών αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης. Το καλό SEO θα αυξήσει την ωφέλιμη επισκεψιμότητα με αποτέλεσμα να αυξηθεί η κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης και στο τέλος να αυξηθούν και τα κέρδη της επιχείρησης.

Δείτε ακόμη:

Δημιουργία συνδέσμων (links) στο site σας. Παράγοντας επιτυχίας στο SEO

Συχνά λάθη στο SEO και τρόποι αποφυγής τους

Μοιραστείτε το άρθρο