Δημιουργία ισχυρής μάρκας

Δημιουργία ισχυρής μάρκας τα πρώτα βήματα

Δημιουργία ισχυρής μάρκας

Το πρώτο βήμα στη διαδικασία ανάπτυξης μάρκας είναι η προετοιμασία μιας ισχυρής πρότασης αξίας. Προκειμένου η επιχείρηση να προετοιμάσει μια ισχυρή πρόταση αξίας πρέπει να κατανοήσει ποιοι είναι οι δυνητικοί χρήστες του προϊόντος, σε ποιά στοιχεία της μάρκας αποδίδουν αξία και πως πρέπει να προσαρμοστεί και να διαμορφωθεί η προϊοντική προσφορά για να αποδοθεί η αξία που ζητείται.

Για την επικοινωνία της πρότασης αξίας στους πελάτες , στην διαδικασία ανάπτυξης εμπορικού σήματος διαμορφώνονται τα προγράμματα μάρκετινγκ που στηρίζονται στο κατάλληλο μείγμα μάρκετινγκ.

Δύο είναι οι διαστάσεις που θεωρούνται σημαντικές στο χτίσιμο μιας ισχυρής μάρκας: η εικόνα και η αναγνωρισιμότητα της μάρκας.

Η αναγνωρισιμότητα της μάρκας περιγράφει την πιθανότητα και την ευκολία με την οποία ένας καταναλωτής συσχετίζει μια μάρκα με μια συγκεκριμένη προϊοντική κατηγορία. Η εικόνα της μάρκας σχετίζεται με τις αντιλήψεις του καταναλωτή για τη μάρκα, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται με τις συσχετίσεις της μάρκας στην μνήμη του καταναλωτή.

Δείτε ακόμη:

H δημιουργία ισχυρού brand name, μονόδρομος για τις επιχειρήσεις

Τι όνομα (domain name) να δώσω στην ιστοσελίδα μου;

Μοιραστείτε το άρθρο