Ο κύκλος του web marketing

Ο κύκλος του web marketing και τα βασικά του στάδια

Ο κύκλος του web marketing

Έχοντας κατασκευάσει την ιστοσελίδα σας και δημιουργήσει την εμπορική της επωνυμία στο διαδίκτυο η επιχείρηση μπαίνει πλέον στην διαδικασία που θα ονομάσουμε κύκλο του web marketing, όπου θα διακρίνουμε τρία βασικά στάδια:

A. Προσέλκυση πελάτη

Β. Γνωριμία με τον πελάτη, Χρήση, Αγορά

Γ. Σχέση με τον πελάτη

Ας δούμε αναλυτικά το καθένα απ´αυτά.

Α. Προσέλκυση πελάτη

Από την στιγμή που η επιχείρηση δημιουργεί έναν ιστοχώρο, το πρώτο μέλημά της είναι να το καταστήσει γνωστό στην αγορά που απευθύνεται έτσι ώστε να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους δυνητικούς χρήστες – αγοραστές. Στόχος λοιπόν σ´αυτό το στάδιο είναι η δημιουργία μέγιστης κίνησης – επισκεψιμότητας. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με πολλαπλά μέσα και ενέργειες. Ενδεικτικά σας αναφέρνουμε ορισμένα.

1. Παρουσίαση στις μηχανές αναζήτησης (S.E.O., Google AdWords)

2. Social Media

3. E-mail marketing

4. Blogs

B. Γνωριμία με τον πελάτη, χρήση, αγορά

Από την στιγμή που ο χρήστης – πελάτης φθάσει στην ιστοσελίδα της επιχείρησης, αυτή πρέπει να επωφεληθεί αυτής της επίσκεψης με δύο στόχους: α) να κρατήσει κάποια στοιχεία του επισκέπτη, κάποια ίχνη της επίσκεψής του, έτσι ώστε να τον γνωρίσει και να μπορέσει να απευθυνθεί σε αυτόν αργότερα. β) να τον οδηγήσει στην χρήση του site και φυσικά στην αγορά των προϊόντων ή υπηρεσιών της.

Γ. Σχέση με τον πελάτη

Το στάδιο αυτό είναι καθοριστικό για την ανάπτυξη της πιστότητας του επισκέπτη –  πελάτη, έτσι ώστε να επιτευχθούν επαναλαμβανόμενες και διασταυρούμενες πωλήσεις (cross-selling), να δημιουργηθεί θετική από στόμα σε στόμα επικοινωνία, αλλά και για να επανεκκινηθεί ο κύκλος του web marketing. Περιλαμβάνει όλη τη μετά την αγορά διαδικασία και επαφή με τον πελάτη, από την διεκπεραίωση της τυχόν παραγγελίας του, την εξυπηρέτησή του και την χρήση της συσσωρευμένης γνώσης του πελάτη για την παροχή εξατομικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ελάτε σε επαφή μαζί μας για να σας δείξουμε τον κύκλο του web marketing, για να κατασκευάσουμε την ιστοσελίδα σας για την δική σας εταιρία και πως μπορεί να λειτουργήσει με σκοπό το κέρδος σας.

Μοιραστείτε το άρθρο