Αξιολόγηση website

Αξιολόγηση website από τον επισκέπτη καταναλωτή

Αξιολόγηση website

Η παρουσίαση της επιχείρησης στο διαδίκτυο επιδρά στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πωλήσεων όσο και στην επιτυχία της επιδιωκόμενης επικοινωνίας με τον καταναλωτή. Είναι πολύ σημαντικό να δοθεί έμφαση στην ποιότητα και στο σχεδιασμό του site, που θα εκπροσωπήσει την επιχείρηση στο διαδίκτυο.

Διάφορα χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων ενός website λαμβάνονται υπόψη από τους επισκέπτες – πελάτες και διαμορφώνουν την εικόνα για την ηλεκτρονική παρουσίαση της εταιρίας.

Τέτοια βασικά χαρακτηριστικά είναι:

  • Ταχύτητα. Εξασφαλίζει με προηγμένη τεχνολογία αλλά και με σωστά σχεδιασμένες ιστοσελίδες.
  • Ευκολία χρήσεως και φιλικότητα
  • Πληροφορίες για την εταιρία
  • Πληροφορίες για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες
  • Αισθητική και ποιότητα γραφικών
  • Ασφάλεια συναλλαγών και προσωπικών δεδομένων

Είναι προφανές ότι διαφορετικά άτομα αποδίδουν διαφορετική σημασία στα ανωτέρω χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα ένας έμπειρος επισκέπτης του website θα έδινε σχετικά μικρή σημασία στην ευκολία χρήσεως και ένας άλλος αγοραστής που αγοράζει προϊόντα για πρώτη φορά θα έδινε μεγάλη βαρύτητα στην άρτια πληροφόρηση και παρουσίαση των προϊόντων. Η επιχείρηση θα πρέπει να ερευνήσει τους χρήστες επισκέπτες – πελάτες που θα χρησιμοποιήσουν το website και να το σχεδιάσει σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Δηλαδή η ίδια βασική αρχή του μάρκετινγκ που ακολουθείται και στο σχεδιασμό προϊόντων και αφορά στην προσαρμογή του προϊόντος στις προτιμήσεις της αγοράς πρέπει να διέπει και την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής παρουσίασης της επιχείρησης.

Μοιραστείτε το άρθρο