7 σημαντικές μετρήσεις για το site σας

7 σημαντικές μετρήσεις για το site σας που θα πρέπει να δείτε

7 σημαντικές μετρήσεις για το site σας

Πριν κάνετε την οποιοδήποτε ενέργειες στο site σας (μάρκετινγκ, ανασχεδιασμός) θα πρέπει να δείτε τις παρακάτω μετρήσεις των στατιστικών σας.

  • Number of visits/visitors/unique visitors
  • Bounce rate
  • Time on site
  • Current SEO rankings for important keywords
  • Domain authority
  • Number of new leads/form submissions
  • Total amount of sales generated

Αν δεν έχετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, τότε θα ήθελα να σας συστήσω ένα δωρεάν εργαλείο όπως το Google Analytics για την καλύτερη παρακολούθηση και απόδοση του ιστοχώρου σας.

Μοιραστείτε το άρθρο