Διαφοροποίηση και τοποθέτηση προϊόντος στην αγορά

Διαφοροποίηση και τοποθέτηση προϊόντος στην αγορά

Οι περισσότερες επιχειρήσεις λειτουργούν κάτω από άκρως ανταγωνιστικές συνθήκες οι οποίες επιβάλλουν μία συνεχή προσπάθεια διαφοροποίησης των προϊόντων τους προκειμένου να αποκτήσουν ένα διαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Υπάρχουν διάφορες μεταβλητές οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διαφοροποιηθεί μία επιχείρηση από τον ανταγωνισμό. Αυτές αναλύονται σε πέντε επιμέρους διαστάσεις:

Διαφοροποίηση προϊόντος, υπηρεσίας, προσωπικού, καναλιού και εικόνας οι οποίες αναλυτικά περιγράφονται.

Προϊόν: Χαρακτηριστικά, επιδόσεις, συνεπή λειτουργία, ανθεκτικότητα, αξιοπιστία, δυνατότητα επισκευής, στυλ, σχέδιο (design)

Υπηρεσία: Ευκολία παραγγελίας, παράδοση, εγκατάσταση, εκπαίδευση πελατών, συμβουλευτική προς πελάτες, υποστήριξη και επισκευή.

Προσωπικό: ικανότητες, διακριτικότητα, αξιοπιστία, φερεγγυότητα, ανταπόκριση, επικοινωνία.

Κανάλι: κάλυψη, εξειδίκευση, επιδόσεις

Εικόνα: Σύμβολο, γραπτά και οπτικοακουστικά μέσα, ατμόσφαιρα, εκδηλώσεις

Αφού επιλεγούν οι αγορές-στόχοι και προσδιοριστούν οι μεταβλητές διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό, το επόμενο βήμα είναι να επικοινωνηθούν στην αγορά-στόχο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος (ή επιχείρησης). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της τοποθέτησης (Positioning), η οποία υποδεικνύει στην αγορά την αξία του προϊόντος και επιτρέπει στην αγορά-στόχο να αξιολογήσει αυτό που προσφέρεται σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Ο όρος “τοποθέτηση” (positioning) ανήκει στους Αμερικάνους διαφημιστές Al Ries και Jack Trout οι οποίοι αναφέρθηκαν στη δημιουργία μίας ξεχωριστής εικόνας/θέσης για το προϊόν στο μυαλό του πελάτη/καταναλωτή υποστηρίζοντας ότι:

Η τοποθέτηση δεν στηρίζεται στο προϊόν αυτό καθ´αυτό. Η τοποθέτηση στηρίζεται στο πως τοποθετείς το προϊόν στο μυαλό του υποψήφιου αγοραστή.

Το positioning θα πρέπει να αναπτύσσεται αφού έχει προσδιοριστεί η ταυτότητα της μάρκας (brand identity) και η πρόταση αξίας της (value proposition).

Επικοινωνήστε μαζί μας  για να σας καθοδηγήσουμε βήμα βήμα για την διαφοροποίηση και τοποθέτηση του δικού σας προϊόντος ή υπηρεσίας.

Μπορείτε να δείτε ακόμη:

Επίτευξη των εταιρικών σας στόχων σύμφωνα με τον κανόνα 80-20

Πως θα γίνει η εταιρία σας η πρώτη επιλογή του πελάτη;

Μοιραστείτε το άρθρο