Digital marketing

Digital Marketing: Μαθήματα από τους κορυφαίους στο χώρο του

Digital marketing

Πρόσφατα η Adobe δημοσίευσε τα αποτελέσματα μιας παγκόσμιας έρευνας που πραγματοποίησε σχετικά με τις ενέργειες εταιριών στο digital marketing.
Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 1.000 ερωτηθέντες, ανέλυσε την απόδοση της βελτιστοποίησης (optimization) και της εξατομίκευσης (personalization) στα διαδικτυακά κανάλια που ακολούθησαν οι marketers. Ανεξάρτητα από τον κλάδο τους το 75% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η εξατομίκευση είναι απαραίτητη για τους μακροπρόθεσμους στόχους των εταιριών τους, ωστόσο πολλοί δεν έχουν φτάσει στο σημείο αυτό, λόγω προϋπολογισμών (budget), χρόνου ή ικανοτήτων.

Το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε, είναι ότι η βελτιστοποίηση των ενεργειών μάρκετινγκ αποδίδει, αφού οι κορυφαίοι σε απόδοση του συνόλου είχαν πολύ καλύτερα conversion rates (μετατροπή του κοινού σε πελάτες) της τάξεως του 4,5% και άνω, σε αντίθεση με το μέσο όρο που κυμαίνονταν στο 2,6%.

Σύμφωνα με την Adobe, οι κορυφαίοι στο digital marketing προβαίνουν στα εξής:

1. Αποφάσεις κατόπιν δοκιμών

Το 70% των κορυφαίων σε απόδοση (έναντι του 46% των υπολοίπων του δείγματος) κάνουν χρήση δεδομένων και μετρήσεων απόδοσης (performance metrics) για να πραγματοποιήσουν δοκιμές (testing) και να αξιολογήσουν τις στρατηγικές τους, ώστε να λάβουν αποφάσεις για τις μελλοντικές τους ενέργειες.

Οι επιτυχημένες εταιρίες δοκιμάζουν και βελτιστοποιούν συνεχώς χρησιμοποιώντας εργαλεία A/B testing και metrics. Καθορίζουν τους βασικούς δείκτες μέτρησης που τους ενδιαφέρουν με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων (από τον CEO μέχρι τον υπεύθυνο του marketing), ώστε να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα και τα conversions των ενεργειών τους.

Σημειωτέον ότι σύμφωνα με την έρευνα, οι εταιρίες που λαμβάνουν data-driven αποφάσεις αύξησαν τα conversions τους κατά 100%, αναδεικνύοντας έτσι τη σημασία των Big Data.

2. Επένδυση στη βελτιστοποίηση

Οι πιο επιτυχημένες εταιρίες δεν λαμβάνουν αποφάσεις μάρκετινγκ με βάση το ένστικτο όπως γίνονταν παλαιότερα, αλλά βασίζονται σε έρευνα, χειροπιαστές μετρήσεις και νούμερα.

Το κορυφαίο 20% των ερωτηθέντων αφιερώνουν σημαντικό τμήμα του budget τους για το optimization (και ειδικότερα στο χώρο του SEO)και είναι κατά 50% πιο πιθανό να δώσουν προτεραιότητα στο optimization και το testing, διπλασιάζοντας έτσι τα conversions τους στο 3,6% σε σχέση με αυτούς που δεν το κάνουν.

Η επένδυση στη βελτιστοποίηση (website/social/mobile Analytics, a/b testing, email optimization, κτλ) αποδίδει, αφού αποκομίζοντας πιο πολλά conversions δημιουργούνται επιπλέον έσοδα.

3. Στοχευμένο περιεχόμενο

Οι top 20% της έρευνας είναι 43% πιο πιθανό από τους υπόλοιπους να χρησιμοποιούν μεθόδους για να στοχεύσουν το περιεχόμενό τους (targeted content). Συλλέγοντας δεδομένα για τη συμπεριφορά των χρηστών τους  μπορούν να προσφέρουν personalized content που στοχεύει τις διαφορετικές μερίδες του κοινού (market segments).

Οι ιστοσελίδες συνίσταται να είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους επισκέπτες, καθώς και να χρησιμοποιούνται εργαλεία αυτοματοποίησης και συλλογής δεδομένων, όπως κάνει το 83% των συμμετεχόντων της έρευνας για να υποβοηθήσει τη στρατηγική περιεχομένου.

4. Διατμηματική συνεργασία

Οι επιχειρήσεις που είχαν τα καλύτερα conversions χρησιμοποιήσαν την αποδοτικότητα των εργασιών τους ως εργαλείο επιτυχίας.

Συγκεκριμένα, οι ηγέτες από το δείγμα της έρευνας εκτιμάται ότι είναι κατά 88% πιο πιθανό να απευθυνθούν και σε άλλα τμήματα της εταιρίας για να επεκτείνουν τις δραστηριότητες βελτιστοποίησης. Επιπλέον, είναι 36% πιο πιθανό να αυτοματοποιούν τις ενέργειές τους και το testing με τη χρήση κάποιου εργαλείου, ώστε  να στοχεύεται πιο αποδοτικά το περιεχόμενο στους επιμέρους χρήστες.

Όσοι εφάρμοσαν το μοντέλο της διευρυμένης προσέγγισης του optimization αύξησαν τα conversions από το 2,6% του μέσου όρου στο 4,3%. Με τη συνεργασία των διαφορετικών τμημάτων και ομάδων που απαρτίζουν μια εταιρία εκδημοκρατίζεται η προσπάθεια της βελτιστοποίησης και επιτυγχάνεται μια ευθυγράμμιση των στόχων που κινητοποιεί τους εργαζόμενους και βοηθάει τη σύμπραξη.

5. Αξία στο Mobile

Οι mobile πλατφόρμες που χρησιμοποιούν οι χρήστες αποτελούν προτεραιότητα για το 83% εταιριών με τις καλύτερες αποδόσεις, έναντι του 63% των υπολοίπων της έρευνας. Υιοθετούν μια cross-platform προσέγγιση, ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι ενέργειες μάρκετινγκ είναι εξίσου αποδοτικές σε όλα τα μέσα.

Είναι πλέον απαραίτητο για τις εταιρίες να λαμβάνουν υπόψη ότι το κοινό τους βρίσκει από smartphones και tablets, όχι μόνο από PCs, άρα οι ενέργειες του optimization & personalization θα πρέπει να ρυθμίζονται αναλόγως.

Για την κατασκευή των ιστοσελίδων σας και σε συνδυασμό με το digital marketing ελάτε στην WEBONE

πηγή: adobe.com

Μοιραστείτε το άρθρο