Google adwords campaigns για το eshop σας

Google adwords campaigns για το eshop σας

Ένα από τα πλέον αποτελεσματικότερα εργαλεία προβολής ενός eshop, τόσο ως προς την επισκεψιμότητα όσο και το Conversion Rate, αποτελεί η πλατφόρμα της  Google με το AdWords. Στην ουσία αφορά την προβολή κειμενικών διαφημιστικών μηνυμάτων σε χρήστες, οι οποίοι αναζητούν συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά συναφή με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, που διατίθενται στο eshop.

Pay Per Click Campaign (PPC)

Αποτελούν την πλέον στοχευμένη μορφή επικοινωνίας ενώ το σημαντικότερο πλεονέκτημά της είναι ότι ο διαφημιζόμενος χρεώνεται μόνο όταν ο χρήστης κάνει κλικ στη διαφήμιση. Για το λόγο αυτό ούτως ή άλλως ορίζεται και ως Pay Per Click Campaign (PPC). Οι διαφημίσεις αυτές εμφανίζονται πάνω από τα οργανικά αποτελέσματα στη μηχανή αναζήτησης της Google και επισημαίνονται με ένα πλαίσιο, πορτοκαλί χρώματος, με τη λέξη: «Διαφ.»

Η τιμή του κλικ για κάθε διαφήμιση (CPC) δεν είναι σταθερή και αποτελεί συνάρτηση πολλών παραγόντων, απαιτώντας την καθημερινή παρακολούθηση και διαχείριση της συγκεκριμένου τύπου καμπάνιας. Ο κυριότερος παράγοντας που επηρεάζει το CPC είναι ο ανταγωνισμός και ο αριθμός των προβαλλόμενων eshop: όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των eshop που διαφημίζονται, στοχεύοντας μια συγκεκριμένη λέξη – κλειδί, τόσο μεγαλώνει το CPC.

Επιπλέον ένα υψηλό CTR (ποσοστό Clicks / Impressions) του διαφημιστικού μηνύματος οδηγεί στη σταδιακή μείωση του CPC. Το CTR εξαρτάται τόσο από τη θέση που εμφανίζεται το διαφημιστικό μήνυμα όσο και από ίδιο το κείμενο του διαφημιστικού μηνύματος. Κάθε eshop πρέπει να βρίσκεται στις τρεις πρώτες θέσεις των αποτελεσμάτων κατόπιν αναζήτησης μιας συγκεκριμένης λέξης – κλειδιού, προκειμένου να έχει υψηλές πιθανότητες οι χρήστες να κάνουν κλικ στη συγκεκριμένη διαφήμιση.

Διαφημιστικό κείμενο και Landing pages – Σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας

Παράλληλα το κείμενο του διαφημιστικού μηνύματος θα πρέπει να είναι σχετικό με τις αναζητήσεις των χρηστών έτσι ώστε να προσελκυστούν και να κλικάρουν τη διαφήμιση. Ο τελευταίος άλλα όχι ασήμαντος παράγοντας, που επηρεάζει το CPC είναι η Landing Page του eshop, στην οποία οδηγούνται οι χρήστες όταν κλικάρουν σε μια διαφήμιση. Ο αλγόριθμος της Google σε κάθε αναζήτηση που γίνεται «διαβάζει» τη Landing Page και την αξιολογεί τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς την ποιότητα της. Στην ουσία προσπαθεί να ανιχνεύσει εάν στη συγκεκριμένη σελίδα οι χρήστες θα βρουν πληροφορίες σχετικές με τη λέξη – κλειδί που έχουν αναζητήσει. Επίσης λαμβάνει υπόψη και την ποιότητα περιήγησης των χρηστών σε αυτή, δηλαδή εάν φορτώνει γρήγορα, είναι φιλική σε mobile και tablet συσκευές ή είναι σχεδιασμένη με τις τελευταίες τεχνολογίες.

Keyword Planer Tool

Κατά το σχεδιασμό στρατηγικής επικοινωνίας μέσω Google Search, προτείνεται η χρήση του online εργαλείου Keyword Planner, το οποίο διατίθενται δωρεάν στο link:https://adwords.google.com/KeywordPlanner

Μέσω του εργαλείου αυτού εισάγεται η λέξη – κλειδί, στην οποία θα προβάλλονται διαφημίσεις όταν θα γίνονται αναζητήσεις για αυτήν, και παράγεται ένα report με συγκεκριμένες πληροφορίες όπως ο αριθμός των αναζητήσεων ανά μήνα, η κατανομή τους σε ένα χρόνο καθώς και το ενδεικτικό CPC σύμφωνα με τον ανταγωνισμό που υπάρχει. Το εργαλείο είναι πολύ χρήσιμο για την κατάστρωση του ετήσιου Marketing Plan καθώς προσφέρεται η δυνατότητα υπολογισμού του ακριβές budget, που θα απαιτείται κάθε μήνα για την κάλυψη των αναζητήσεων αυτών καθώς του αριθμού των conversions – online sales, που αναμένονται κατόπιν διαφήμισης.

Η ενεργοποίηση, δημιουργία και παρακολούθηση διαφημίσεων μέσω Google Search γίνεται στην online πλατφόρμα της Google: https://adwords.google.com/. Στην online πλατφόρμα αυτή οι διαφημιζόμενοι αρχικά δημιουργούν τις διαφημίσεις που θα εμφανίζονται όταν αναζητούνται συγκεκριμένες λέξεις – κλειδιά.

Στη συνέχεια, καθημερινά παρακολουθούν την πορεία των διαφημιστικών Search Campaigns ως προς το CTR, CPC και προχωρούν σε βελτιωτικές κινήσεις, όπου απαιτείται. Παράλληλα αναλύουν και τα conversions (on line sales ή contact forms) από κάθε διαφήμιση καθώς και τα κόστη απόκτησης του καθενός. Με τον τρόπο αυτό κρίνεται η αποδοτικότητα της κάθε καμπάνιας και περιορίζονται εκείνες που δεν οδηγούν σε πωλήσεις ή το κόστος κτήσης των conversions είναι πολύ ψηλό. Τέλος μέσω της πλατφόρμας, οι διαφημιζόμενοι αντλούν πληροφορίες για τους ανταγωνιστές που στοχεύουν τις ίδιες λέξεις – κλειδιά και μπορούν να προσαρμόζουν την επικοινωνιακή τους στρατηγική.

Συμβουλές επιτυχημένων Google Search Campaigns (ως προς το CTR & ROI):

Όταν ένας διαφημιζόμενος ξεκινάει για πρώτη φορά προβολή του eshop μέσω Google Search, θα πρέπει να ορίζει αρχικά αρκετά υψηλό CPC, το ποσό που θέλει να πληρώσει δηλαδή για κάθε click, σε σχέση με τους ανταγωνιστές του. Αυτό θα συμβάλλει να βγαίνει στις πρώτες θέσεις προβολής των διαφημίσεων ενώ έτσι θα αυξάνεται και το CTR, οδηγώντας σταδιακά στη μείωση του CPC.

Παράλληλα οι κειμενικές διαφημίσεις που θα δημιουργηθούν, θα πρέπει να περιέχουν δύο με τρεις φορές τουλάχιστον τη λέξη – κλειδί, που στοχεύεται, προκειμένου να υποδεικνύεται η συνάφεια με την αναζήτηση. Παράλληλα προτείνεται στο κείμενο των διαφημίσεων να υπάρχουν λέξεις προσέλκυσης, όπως π.χ. εκπτώσεις, προσφορές, δωρεάν μεταφορικά. Συνήθως θα πρέπει να δημιουργούνται τρία ή τέσσερα διαφημιστικά μηνύματα, για την ίδια λέξη κλειδί, προκειμένου να ελέγχεται ποια διαφήμιση είναι αποτελεσματικότερη, ως προς το CTR, CPC, ROI και αυτή να προτιμάται.

Τέλος, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, μεγάλο ρόλο στην απόδοση μιας καμπάνιας διαδραματίζει και η σελίδα προσγείωσης, στην οποία οδηγούν οι διαφημίσεις. Συνιστάται οι χρήστες να οδηγούνται στη σελίδα του eshop, όπου παρουσιάζονται τα προϊόντα της κατηγορίας σχετικής με την αναζήτησης, π.χ. ακόμη και εάν ο χρήστης ψάξει «αντηλιακό Apivita», καλύτερα να οδηγείται είτε στη σελίδα με τα αντηλιακά, παρά είτε στην αρχική σελίδα του είτε στην εσωτερική σελίδα ενός προϊόντος.

Οι διαφημίσεις μέσω Google Search, έχουν το μεγαλύτερο Conversion Rate, μετατροπή επισκέψεων σε πωλήσεις. Στην ουσία αφορά προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων σε χρήστες, οι οποίοι αναζητούν υπηρεσίες – προϊόντα παρόμοια με αυτά του προβαλλόμενου eshop.

Μοιραστείτε το άρθρο