Η σωστή σύνταξη ενός μηνύματος στο Facebook

Η σωστή σύνταξη του μηνύματος είναι το Α και το Ω για την επαγγελματική εικόνα του brand ή  της επιχείρησης. Οι ανορθόγραφες και λάθος συντεταγμένες προτάσεις μπορούν να μειώσουν την προβολή και την εικόνα που με κόπο έχει κτιστεί.

Οι σημαντικότεροι κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται στη σύνταξη ενός μηνύματος στο facebook είναι:

Α. Οποιοδήποτε δημοσίευση πρέπει να είναι γραμμένη πάντα στα Ελληνικά με σωστή σύνταξη και ορθογραφία και ποτέ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται greeklish.

Β. Τα μεγάλα links χαλάνε τη σύνταξη του μηνύματος. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορεί να γίνει πιο μικρό το link και να ονομαστεί με την επιθυμητή λέξη. Ο πιο δημοφιλής τρόπος είναι να δημιουργηθεί ένα μικρότερο (short link) που βέβαια οδηγεί στην ίδια σελίδα. Οι ιστοσελίδες που παρέχουν δωρεάν αυτή την υπηρεσία είναι αρκετές.

Δύο προτεινόμενες ιστοσελίδες είναι η http://goo.gl/ και η bit.ly. Επιπλέον μας δίνουν πληροφορίες για τον αριθμό των κλικς που έγιναν πάνω στο URL που δημιουργήθηκε.

Γ. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση των εξωτερικών συνδέσμων (σύνδεσμοι που οδηγούν σε site τρίτων). Εδώ υπάρχουν δύο αντιφατικά δεδομένα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το ένα είναι ότι χρησιμοποιώντας θεματικό περιεχόμενο τρίτων εμπλουτίζεται το περιεχόμενο της Facebook page, από την άλλη πλευρά όμως οδηγούνται οι fans εκτός της Facebook Page. Κάθε φορά θα πρέπει να ζυγίζονται τα δεδομένα και να λαμβάνεται η κατάλληλη απόφαση.

Δ. Θα πρέπει οι φωτογραφίες να συνοδεύονται από περιγραφή. Στην περίπτωση των e-shops και των online πωλήσεων, θα πρέπει να υπάρχει link που οδηγεί στο σημείο πώλησης του προϊόντος ή της υπηρεσίας αντίστοιχα, στην περίπτωση βέβαια που η φωτογραφία είναι από το προϊόν ή την υπηρεσία.

Ε. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο θα πρέπει να είναι καθαρά και όχι θολά, έτσι ώστε να δώσουν το μέγιστο αποτέλεσμα και ταυτοχρόνως κύρος στη Facebook Page και κατ´επέκταση στην επιχείρηση ή το brand.

ΣΤ. Συνίσταται η χρήση φωτογραφιών αρχείων τύπου .png για καλύτερη απόδοση επειδή λειτουργούν καλύτερα στο Facebook.

Δείτε ακόμη:

Ποιά είναι τα βήματα ανάπτυξης μιας παρουσίασης στο Facebook

Μοιραστείτε το άρθρο