Εφαρμογή του μοντέλου AIDA στην κατασκευή ιστοσελίδων

Ένας τρόπος να εξηγηθεί πως το διαδίκτυο μπορεί να συνεισφέρει ως μέσο επικοινωνίας των επιχειρήσεων είναι η κλασική προσέγγιση AIDA. Η λέξη AIDA είναι αρτικόλεξο των λέξεων Προσοχή (Attention), Ενδιαφέρον (Interest), Επιθυμία (Desire), Δράση (Action). Σύμφωνα με την διαδικασία AIDA, πρέπει πρώτα να υποκινηθεί η προσοχή του κοινού. Στη συνέχεια πρέπει να δημιουργηθεί ενδιαφέρον για την προϊόντική λύση το οποίο να οδηγήσει στην επιθυμία για την απόκτησή της. Τελικά το αγοραστικό κοινό πρέπει να εμπλακεί σε μια μορφή δράσης για την απόκτηση αυτής της λύσης.

Η διαδικασία AIDA

Η καταλληλότητα εργαλείων προβολής στο ηλεκτρονικό περιβάλλον για κάθε στάδιο της διαδικασίας AIDA

Οι δημόσιες σχέσεις και η διαφήμιση θεωρούνται πιο κατάλληλες για την υποκίνηση της προσοχής του ενδιαφέροντος και της επιθυμίας. Η προώθηση πωλήσεων, όπως οι εκπτωτικές διαδικασίες και οι επιτόπιες επιδείξεις χρήσης, θεωρούνται πιο αποδοτικές στην ανάληψη δράσης. Η ηλεκτρονική προβολή θεωρείται ιδιαίτερα κατάλληλη για την δημιουργία ενδιαφέροντος και την γέννηση επιθυμίας για απόκτηση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι η ηλεκτρονική προβολή μπορεί να οδηγήσει και στην υποκίνηση της προσοχής αλλά και στη διευκόλυνση της ανάληψης δράσης.

Άλλες μέθοδοι προβολής της δικτυακής περιοχής για να αποσπάσουμε την προσοχή του κοινού μας:

  • Μηχανές αναζήτησης – SEO (Μέσω βελτιστοποίησης της ιστοσελίδας σας για τις μηχανές αναζήτησης με στοχευμένες λέξεις κλειδιά βάσει των οποίων θα πραγματοποιήσει ένας υποψήφιος πελάτης σας τη διαδικτυακή του έρευνα.)
  • Google AdWords (στοχευμένη διαφήμιση της επιχείρησής σας με βάση τα κλικ του και πληρωμή μόνο για τα αποτελέσματα)
  • Social Media (Μέσω της στοχευμένης παρουσίας και προβολής σας στα διαφορετικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου συχνάζει το ακροατήριό σας.)

Όσο αφορά την δημιουργία ενδιαφέροντος, οι δικτυακές περιοχές πρέπει να προσφέρουν ανταγωνιστικούς λόγους διατήρησης της προσοχής και του ενδιαφέροντος σ´αυτές. Συγκεκριμένα όλοι καταδεικνύουν τη σημασία της πρώτης σελίδας (home page) για την υψηλή ανάμειξη του χρήστη με την ηλεκτρονική παρουσίαση της επιχείρησης. Ο δε χρόνος ολοκλήρωσης της εμφάνισης της πρώτης σελίδας είναι αντιστρόφος ανάλογος της προδιάθεσης του χρήστη απέναντι σ´αυτήν. Θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε ακόμη την αξία των στοιχείων αλληλεπίδρασης την ανάγκη συχνής ή και συνεχούς ενημέρωσης του περιεχομένου και την ευχρηστία που πρέπει να διακρίνει την διαδικτυακή περιοχή.

Η διαδικτυακή τοποθεσία πρέπει να επιτυγχάνει δύο στόχους: την επικοινωνία των μηνυμάτων της επιχείρησης και την προώθηση της ανάπτυξης σχέσεων με τους καταναλωτές.


Ο σχεδιασμός για την δημιουργία επιθυμίας
για αγορά εντάσσεται στα επικοινωνιακά μηνύματα της δικτυακής περιοχής και ενισχύεται από τεχνικές άμεσων πωλήσεων, όπως είναι το άμεσο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail marketing), το μάρκετινγκ κατόπιν αδείας (permission marketing) και οι εξατομικευμένες προσφορές. Η δημιουργία της επιθυμίας ξεκινάει με το κείμενο (περιεχόμενο) του ιστοχώρου σας. Δώστε τους τις κατάλληλες λύσεις και αυτές που ψάχνει εύκολα και γρήγορα, μιλήστε του για ωφέλη και πως μπορείτε να τον βοηθήσετε να λύσει το πρόβλημά του

Διευκολύνετέ τον να δει και να αισθανθεί την λύση που του προσφέρετε με το προϊόν σας


Η ανάληψη δράσης κατά την διαδικασία AIDA
δεν ισοδυναμεί πάντα με την διενέργεια συναλλαγής. Αντίθετα ανάληψη δράσης θεωρείται και η χρήση της δικτυακής περιοχής για την καταχώρηση στοιχείων πληροφορίας του δυνητικού πελάτη, δείγματος ενδιαφέροντος καθώς και εμπειριών από την χρήση του προϊόντος. Τα πιο σημαντικά κίνητρα που μπορεί να παρέχει η επιχείρηση για την ανάληψη δράσης είναι η ευχρηστία, η γρήγορη φόρτωση καθώς και η συνεχής ενημέρωσή της. Άλλα σημαντικά στοιχεία είναι οι τιμολογιακές εκπτώσεις όταν επιλεγεί η ηλεκτρονική αντί της φυσικής αγοράς, η αξία της μάρκας, η τεχνολογία της δικτυακής περιοχής, οι αγοραστικές επιλογές και ο βαθμός εξατομίκευσης.

Ελπίζουμε ότι τα παραπάνω τέσσερα στάδια (του μοντέλου AIDA) να σας έδωσαν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση ως προς τον τρόπο που χρειάζεται να κινηθείτε στο διαδίκτυο για να αυξήσετε τα κέρδη σας. Εφαρμόζοντας το, όχι μόνο θα δείτε διαφορά στις πωλήσεις σας αλλά κυρίως, θα βελτιώσετε ολοκληρωμένα τη διαδικτυακή σας παρουσία.

Μοιραστείτε το άρθρο