Κατασκευή ιστοσελίδων για ΑΜΕΑ σύμφωνα με το νέο ΕΣΠΑ

Η WEBONE διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη κατασκευή ιστοσελίδων για ΑΜΕΑ. Με την ιστοσελίδα για ΑΜΕΑ έχετε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην πώληση των υπηρεσιών και των προϊόντων σας.

Ταυτόχρονα με τις προδιαγραφές που χρησιμοποιούμε για την κατασκευή ιστοσελίδων για ΑΜΕΑ που χρησιμοποιούμε καλύπτουμε πλήρως όλες τις απαιτήσεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Οι ιστοσελίδες που αναπτύσσουμε είναι πιστοποιημένος σε επίπεδο ΑΑΑ (Level Triple-A Conformance to Web Content Accessibility Guidelines 2.0).

Ας δούμε αναλυτικά τι μπορούμε να σας προσφέρουμε πάνω στην κατασκευή ιστοσελίδων για ΑΜΕΑ (Προϋποθέσεις – Κριτήρια – Νομοθεσία)

Οδηγίες WCAG (Web Content Accessibility guidelines)

Οι οδηγίες για την προσβασιμότητα του περιεχομένου του ιστού έκδοση 2.0 (WCAG 2.0) καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και συστάσεων για να καταστεί το περιεχόμενο του ιστού πιο προσβάσιμο. Με τη βοήθεια αυτών των οδηγών, το περιεχόμενο μπορεί να γίνει προσβάσιμο από ένα ευρύτερο φάσμα ατόμων με αναπηρίες όπως:

 • τύφλωση και μειωμένη όραση
 • κώφωση και μειωμένη ακοή
 • μαθησιακές δυσκολίες
 • περιορισμένη δυνατότητα κίνησης
 • δυσκολία στην ομιλία
 • φωτοευαισθησία και συνδυασμό αυτών

Επιπρόσθετα, η τήρηση αυτών των οδηγών θα καταστήσει το περιεχόμενο του ιστού πιο εύχρηστο γενικά για όλους τους χρήστες.

Σημαντικοί όροι στις οδηγίες WCAG 2.0

Στις οδηγίες για την κατασκευή ιστοσελίδων για ΑΜΕΑ σύμφωνα με το WCAG 2.0 περιλαμβάνονται τρεις σημαντικοί όροι, ο ορισμός των οποίων είναι διαφοροποιημένος σε σχέση με εκείνον που περιλαμβάνεται στην προηγούμενη έκδοση WCAG 1.0 . Καθένας από αυτούς παρατίθεται σε συντομία παρακάτω ενώ στο γλωσσάρι όρων περιέχεται ο πλήρης ορισμός τους.

Ιστοσελίδα (Web Page)

Εννοούμε κάθε μορφή ιστοτόπου στατικό ή δυναμικό. Συμπεριλαμβάνονται και ιστότοποι οι οποίοι περιέχουν ένα πλήρες περιβάλλον ηλεκτρονικών κοινοτήτων.

Προγραμματιστικά καθορισμένο (Programmatically Determined)

Αρκετά κριτήρια επιτυχίας θέτουν ως προϋπόθεση το περιεχόμενο (ή μέρος αυτού) να μπορεί να καθοριστεί προγραμματιστικά. Αυτό σημαίνει ότι το περιεχόμενο μπορεί να αποδοθεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι πράκτορες χρήστη (user agents) συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών τεχνολογιών να μπορούν να εξάγουν και να παρουσιάσουν την πληροφορία στους χρήστες με διαφορετικούς τρόπους.

Υποστήριξη προσβασιμότητας (Accessibility Supported)

Η χρήση μιας τεχνολογίας με τρόπο που να υποστηρίζεται η προσβασιμότητα σημαίνει ότι η τεχνολογία συνεργάζεται επιτυχώς με υποστηρικτικές τεχνολογίες καθώς και με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας των διαφόρων λειτουργικών συστημάτων, των πλοηγών και των άλλων πρακτόρων χρήστη.

Πως ικανοποιείται το WCAG 2.0;

 • Εναλλακτικά κειμένου (Text Alternatives): Παρέχει εναλλακτικά κειμένου για οποιοδήποτε μη κειμενικό περιεχόμενο έτσι ώστε να μπορεί να αλλάξει σε μορφές που χρειάζονται οι χρήστες όπως μεγάλες εκτυπώσεις, σύστημα Μπράιγ, ομιλία, σύμβολα ή πιο απλή γλώσσα.
 • Μέσα που βασίζονται στον χρόνο (Time based Media): Παρέχει εναλλακτικές για μέσα που βασίζονται στο χρόνο
 • Προσαρμόσιμο (Adaptable):Δημιουργεί περιεχόμενο που μπορεί να παρουσιαστεί με διαφορετικούς τρόπους χωρίς να υπάρχει απώλεια πληροφοριών ή δομής.
 • Ευδιάκριτο (Distinguishable): Διευκολύνει τους χρήστες να δουν και να ακούσουν περιεχόμενο συμπεριλαμβανομένου του διαχωρισμού μεταξύ προσκηνίου και παρασκηνίου.
 • Προσβάσιμο μέσω πληκτρολογίου (Keyboard Accessible): Παρέχει όλες τις λειτουργίες από το πληκτρολόγιο.
 • Επαρκής χρόνος (Enough time): Παρέχει αρκετό χρόνο στους χρήστες να διαβάσουν και να χρησιμοποιήσουν το περιεχόμενο.
 • Κρίσεις (Seizures): Δεν σχεδιάζει το περιεχόμενο με τρόπο που έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί κρίσεις.
 • Δυνατότητα πλοήγησης (Navigable): Παρέχει βοήθεια στους χρήστες για την πλοήγηση την εύρεση περιεχομένου και τον προσδιορισμό της τρέχουσας θέσης τους.
 • Ευανάγνωστο (Readable): Κάνει το κειμενικό περιεχόμενο ευανάγνωστο και κατανοητό.
 • Προβλέψιμο (Predictable): Κάνει τις ιστοσελίδες να εμφανίζονται και να λειτουργούν με προβλέψιμους τρόπους.
 • Βοήθεια εισαγωγής δεδομένων (Input Assistance): Βοηθάει τους χρήστες να αποφεύγουν και να διορθώνουν λάθη.
 • Συμβατό (Compatible): Μεγιστοποιεί τη συμβατότητα με τρέχοντες και μελλοντικούς πράκτορες χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών τεχνολογιών.

Οι οδηγίες WCAG 2.0I

Αντιληπτό περιεχόμενο

 • Παρέχετε εναλλακτικά κείμενα για κάθε περιεχόμενο που δεν διατίθεται σε μορφή κειμένου, ώστε να μπορεί να αποδοθεί σε άλλες μορφές που χρειάζονται οι χρήστες, όπως για παράδειγμα με μεγάλη γραμματοσειρά, σε Μπράιγ, σε ομιλία, με χρήση συμβόλων, ή σε πιο απλή γλώσσα.
 • Παρέχετε εναλλακτικές λύσεις για πολυμέσα που εξαρτώνται από το χρόνο.
 • Δημιουργείτε περιεχόμενο που μπορεί να αποδοθεί με διαφορετικούς τρόπους (για παράδειγμα με απλούστερη διάταξη), χωρίς απώλεια πληροφοριών ή δομής.
 • Διευκολύνετε την οπτική και ηχητική αντίληψη του περιεχομένου από τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένης της διάκρισης των πληροφοριών προσκηνίου από το παρασκήνιο.

Οι οδηγίες WCAG 2.0 II

Λειτουργικό περιεχόμενο

 • Καταστήστε δυνατή τη χρήση όλων των λειτουργιών μέσω πληκτρολογίου.
 • Παρέχετε στους χρήστες επαρκή χρόνο για την ανάγνωση και χρήση του περιεχομένου.
 • Μην σχεδιάζετε περιεχόμενο με τρόπο που είναι γνωστό ότι προκαλεί επιληπτικές κρίσεις λόγω φωτοευαισθησίας.
 • Παρέχετε μηχανισμούς που βοηθούν τους χρήστες να εντοπίζουν περιεχόμενο, να προσανατολίζονται και να περιηγούνται σε αυτό.

Οι οδηγίες WCAG 2.0 IIΙ

Κατανοητό περιεχόμενο

 • Το περιεχόμενο σε μορφή κειμένου πρέπει να είναι αναγνώσιμο και κατανοητό.
 • Δημιουργείτε ιστοσελίδες με προβλέψιμη διάταξη και λειτουργία.
 • Βοηθάτε τους χρήστες να αποφεύγουν και να διορθώνουν τυχόν λάθη τους.

Οι οδηγίες WCAG 2.0 IV

Εύρωστο περιεχόμενο (περιεχόμενο χωρίς σφάλματα)

 • Ενισχύστε την συμβατότητα με τρέχοντες και μελλοντικούς πράκτορες χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών τεχνολογιών.

Απαιτήσεις Συμμόρφωσης I

Επίπεδο Συμμόρφωσης:

 • Υπάρχουν τρία επίπεδα συμμόρφωσης (Α – AA – AAA)
 • Παρόλο που η συμμόρφωση μπορεί να επιτευχθεί μόνο στα καθορισμένα επίπεδα, οι συγγραφείς περιεχομένου προτρέπονται να αναφέρουν (με δική τους αξίωση) οποιαδήποτε πρόοδο προς την ικανοποίηση κριτηρίων επιτυχίας από όλα τα επίπεδα πέρα από το επίπεδο συμμόρφωσης που έχει επιτευχθεί.
 • Προτείνεται να μην απαιτείται συμμόρφωση επιπέδου ΑΑΑ ως γενική πολιτική για ολόκληρες σελίδες, διότι κάποια περιεχόμενα δεν είναι εφικτό να ικανοποιήσουν όλα τα κριτήρια επιτυχίας επιπέδου ΑΑΑ.

Απαιτήσεις Συμμόρφωσης IΙ

Πλήρεις σελίδες: Η συμμόρφωση αφορά πλήρεις ιστοσελίδες και δεν μπορεί να επιτευχθεί αν μέρος της ιστοσελίδας εξαιρείται.

Απαιτήσεις Συμμόρφωσης IΙΙ

 • Ολοκληρωμένες διαδικασίες: Όταν μια ιστοσελίδα ανήκει σε μια σειρά ιστοσελίδων που παρουσιάζει μια διαδικασία (δηλαδή μια σειρά βημάτων που πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να επιτευχθεί μια δραστηριότητα) όλες οι ιστοσελίδες της διαδικασίας συμμορφώνονται στο συγκεκριμένο επίπεδο ή σε κάποιο ανώτερο επίπεδο.
 • Παράδειγμα. Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα έχει μια σειρά σελίδων που χρησιμοποιούνται για την επιλογή και την αγορά προϊόντων. Για να θεωρηθεί ότι οποιαδήποτε σελίδα που είναι μέρος της διαδικασίας συμμορφώνεται θα πρέπει κάθε μια από τις σελίδες που συμμετέχουν στη διαδικασία από την έναρξη έως την ολοκλήρωση της αγοράς (checkout) να συμμορφώνεται.

Απαιτήσεις Συμμόρφωσης IV

Χρήση τεχνολογιών μόνο με τρόπους που υποστηρίζεται η προσβασιμότητα:

Αξιόπιστοι για την κατανόηση των κριτηρίων επιτυχίας θεωρούνται μόνο τρόποι χρήσης τεχνολογιών με υποστήριξη προσβασιμότητας. Κάθε πληροφορία ή λειτουργικότητα που παρέχεται με τρόπο που δεν έχει υποστήριξη προσβασιμότητας διατίθεται επίσης και με τρόπο που έχει υποστήριξη προσβασιμότητας.

Προγράμματα ΕΣΠΑ και κατασκευή ιστοσελίδων για ΑΜΕΑ

Βοηθάμε την επιχείρηση σας να συμμετέχει στα προγράμματα επιδότησης μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 ώστε να τηρείται πλήρως ο συγκεκριμένος όρος ένταξης και να έχετε υψηλή βαθμολογία.

Ελάτε σε επαφή μαζί μας για να κατασκευάσουμε την δική σας ιστοσελίδα σύμφωνα με τα πρότυπα για ΑΜΕΑ που σας αναπτύξαμε παραπάνω.

Μοιραστείτε το άρθρο