Μέτρηση της επιτυχίας ενός ιστοχώρου

Μέτρηση της επιτυχίας ενός ιστοχώρου πως γίνετε

Μέτρηση της επιτυχίας ενός ιστοχώρου

Ο βασικός στόχος από την κατασκευή ιστοσελίδων είναι να προσελκύσουν τους κατάλληλους επισκέπτες και να τους μετατρέψουν σε πελάτες.

  • Οι εμπορικές ιστοσελίδες έχουν σαν στόχο τη μετατροπή των επισκεπτών σε αγοραστές.
  • Οι ιστοσελίδες περιεχομένου έχουν σαν στόχο τη μετατροπή των επισκεπτών σε συχνούς επισκέπτες και συνδρομητές.
  • Οι ιστοσελίδες υποστήριξης έχουν σαν στόχο τη μετατροπή των επισκεπτών σε ικανοποιημένους πιστούς επισκέπτες.

Το ποσοστό μετατροπής θεωρείται δείκτης απόδοσης ιστοσελίδας (Key Performance Indicator) καθώς καθορίζει των αριθμό των επισκεπτών που ενεργούν σύμφωνα με τον στόχο της ιστοσελίδας, ως προς το σύνολο των επισκεπτών.

Ένα μέσο ποσοστό μετατροπής είναι 2-4%. Ποσοστό μετατροπής 5% θεωρείται εξαιρετικό. Οι καλύτερες ιστοσελίδες τις αγοράς εμφανίζουν ποσοστά μετατροπής μεταξύ 12-14%.

Μοιραστείτε το άρθρο