Παρακολούθηση στατιστικών για το eshop σας

Παρακολούθηση στατιστικών για το eshop σας

Το σημαντικότερο εργαλείο παρακολούθησης στατιστικών για το eshop σας αλλά επίσης και της αποτελεσματικότητας της στρατηγικής Digital Marketing είναι η πλατφόρμα της Google με το Google Analytics.

Η πλατφόρμα αυτή ενσωματώνεται σε κάθε eshop, από τη στιγμή που είναι online ενώ παρέχεται δωρεάν & υποστηρίζεται από τη Google. Μέσω των Google Analytics μπορούν να αντληθούν από τα πιο απλά στοιχεία, π.χ. χρόνος παραμονής, πηγές επισκεψημότητας μέχρι τα πλέον σύνθετα, π.χ. αριθμός επισκεπτών που προσθέτουν προϊόντα στο καλάθι αγοράς, αριθμός επισκεπτών που ολοκληρώνουν αγορές. Στην ουσία επιτρέπεται η μέτρηση της ποιότητας και της αλληλεπίδρασης τόσο των επισκεπτών του eshop όσο και του ίδιου του eshop. Η μελέτη των στοιχείων αυτών οδηγεί στην αξιολόγηση και τη βελτίωση είτε της διαφημιστικής επικοινωνίας είτε του eshop.

1. Βήμα: Παρακολούθηση και καταγραφή των επισκεπτών στο eshop σας

Το πρώτο σκέλος της ανάλυσης των Google Analytics περιλαμβάνει την παρακολούθηση και καταγραφή της συμπεριφοράς περιήγησης των επισκεπτών,λαμβάνοντας υπόψη κάποιες σημαντικές μετρήσεις: το χρόνο παραμονής τους στο eshop (ιδανικός: 5 με 10 λεπτά), τον αριθμό σελίδων ανά επισκέπτη (μέσος όρος 6 με 10) καθώς και τις πηγές προέλευσή τους (οργανικά με τις λέξεις φράσεις-SEO, διαφήμιση-AdWords, newsletter, Social Media), τις συσκευές περιήγησης (mobile, tablets, desktops) καθώς και την περιοδικότητα επίσκεψης.

2. Βήμα: Καταγραφή αγοραστικής συμπεριφοράς

Στη συνέχεια καταγράφεται και αναλύεται η αγοραστική συμπεριφορά των επισκεπτών και την αλληλεπίδρασή τους με το eshop. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει: τις κατηγορίες και τα είδη των προϊόντων που αναζητούν – επισκέπτονται οι χρήστες, τον αριθμό των online αγορών, το ποσοστό προσθήκης προϊόντων στο καλάθι αγορών, ποσοστό εγκατάλειψης πριν την ολοκλήρωση αγορών, το μέσο καλάθι αγοράς, το συνολικό τζίρο αγορών καθώς τον επιμέρους τζίρο ανά κατηγορία προϊόντων.

Φυσικά η καταγραφή και η ανάλυση τόσος της συμπεριφοράς περιήγησης όσο και της αγοραστικής, γίνεται για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα οριστεί ενώ μπορεί να γίνει σύγκριση και μεταξύ διαφορετικών χρονικών περιόδων. Μέσω της μελέτης & ανάλυσης των προηγούμενων συμπεριφορών στην πλατφόρμα των Google Analytics κάθε eshop, παράγονται αρκετά δεδομένα, τα οποία προέρχονται είτε από τη λειτουργική υποδομή, δηλαδή το eshop είτε από τη συνολική στρατηγική επικοινωνίας (πληρωμένη ή οργανική). Η ενσωμάτωση των δεδομένων αυτών, στη συνολική στρατηγική Digital Marketing, προσφέρει τη δυνατότητα βελτίωσης του Conversion Rate, αυξάνοντας τις online πωλήσεις, χωρίς να απαιτείται η δαπάνη επιπλέον διαφημιστικού budget.

Μελέτη και ανάλυση δεδομένων στο eshop σας από το Analytics

Eshop: Μελετώντας τα δεδομένα, που προκύπτουν από την ανάλυση των Google Analytics, διαπιστώνεται συχνά ότι το κυριότερο αίτιο της αποτυχίας αύξησης του αριθμού των online πωλήσεων και κατ’ επέκταση του συνολικού μεριδίου αγοράς, είναι το ίδιο το eshop. Ο τρόπος που είναι στημένο το eshop τόσο ως προς το εικαστικό αλλά και ως προς το λειτουργικό επίπεδο, πολλές φορές δυσχεραίνει την περιήγηση των χρηστών και τους δυσκολεύει να ολοκληρώσουν την online αγορά. Τα συνηθισμένα προβλήματα εντοπίζονται τόσο στο στήσιμο της αρχικής σελίδας όσο και στις επιμέρους σελίδες και περιλαμβάνουν τις φωτογραφίες των προϊόντων, τον τρόπο εμφάνισης (μέγεθος και θέση) των σημαντικότερων call-to-action buttons, π.χ. «Δείτε Περισσότερα», «Προσθήκη στο Καλάθι», «Ολοκλήρωση Αγορών». Ειδικά το πιο σύνηθες φαινόμενο είναι αυτό κατά το οποίο οι χρήστες, παρότι έχουν επιλέξει το προϊόν που θέλουν και έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία online αγοράς, εγκαταλείπουν από βήμα σε βήμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι συχνά από τους καταναλωτές που ξεκινούν τη διαδικασία αγοράς, μόλις το 30% με 40% ολοκληρώνει.

Αυτό οφείλεται κυρίως στον τρόπο που είναι στημένο το check-out menu για την αγορά, δυσχεραίνοντας τους χρήστες. Συνεπώς μέσω των Google Analytics εντοπίζονται τα λειτουργικά προβλήματα του eshop και οι διαχειριστές προβαίνουν σε συνεχής βελτιωτικές κινήσεις. Έτσι αυξάνονται οι online πωλήσεις, χωρίς να αυξάνεται το διαφημιστικό budget.

Στρατηγική Επικοινωνίας: Η καταγραφή και ανάλυση των συμπεριφορών των επισκεπτών ενός eshop: περιήγησης & αγοραστικής, που γίνεται μέσω των Google Analytics, μπορεί να συσχετιστεί και να ενσωματωθεί στη συνολική στρατηγικής επικοινωνίας που υλοποιείται. Το πρώτο επίπεδο αφορά τη σύνδεση των συμπεριφορών αυτών με τις πηγές προέλευσης και την αξιολόγησή τους. Έτσι για κάθε τεχνική επικοινωνίας που χρησιμοποιείται, Google Search, GDN, Facebook Ads, Newsletter, SEO, Remarketing, μελετάται ξεχωριστά η συμπεριφορά των χρηστών που προέρχονται από κάθε μία και αναλύεται η συμβολή τους στην αποτελεσματικότητα του eshop.

Συνεπώς οι διαχειριστές των eshop γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή, ποιο μέσο είναι αποδοτικότερο και εστιάζουν σε αυτό. Οι αναλύσεις αυτές, πέρα από το επίπεδο των πηγών προέλευσης, υλοποιούνται ξεχωριστά και για κάθε πηγή, εστιάζοντας στο κοινό που στοχεύουν καθώς και στα διαφημιστικά μηνύματα, banner ή text ads που χρησιμοποιούνται.

Συγκεκριμένα στις καμπάνιες Google Search καθώς και στο SEO, υλοποιούνται ξεχωριστές αναλύσεις ανά λέξη – κλειδί, keyword, που αναζητούν οι χρήστες και εισέρχονται στο eshop. Έτσι εντοπίζονται οι αποδικότερες και η στρατηγική επικοινωνίας αναπροσαρμόζεται, εστιάζοντας σε αυτές. Επιπλέον στα μέσα που στοχεύουν χρήστες με διάφορα κριτήρια: GDN, Facebook Ads, προκύπτουν συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτές, οι οποίες αλληλεπιδρούν καλύτερα με το eshop. Έτσι αποκλείονται κάποιες άλλες, δίνοντας τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί το διαφημιστικό budget με το βέλτιστο δυνατό τρόπο.

Τέλος για κάθε μέσο αξιολογείται η ποιότητα των εκάστοτε διαφημιστικών μηνυμάτων που χρησιμοποιούνται είτε ως προς τα εικαστικά είτε ως προς το κείμενο. Ξεχωρίζουν οι αποτελεσματικότερες διαφημίσεις που οδηγούν σε συχνά conversion, online sales και αυτές χρησιμοποιούνται στη συνέχεια της διαφημιστικής επικοινωνίας.

Τα Google Analytics στην ουσία αποτελούν ένα εργαλείο υποστήριξης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, μετρώντας, άμεσα και σε real time, την απόδοση του eshop και της επικοινωνιακής στρατηγικής σε συνδυασμό με διάφορους παράγοντες.

Με τον τρόπο αυτό προσφέρει στους διαχειριστές του eshop μια λεπτομερή ανάλυση προκειμένου να προχωρήσουν σε βελτιωτικές κινήσεις.

Κατασκευή eshop με στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Μοιραστείτε το άρθρο