Φέτα Δορκάδος – Μόρφης


Project Description

Η εταιρία ΡΕΚΟΣ ΒΛΑΣΗΣ αποτελεί μία από τις σύγχρονες ελληνικές μονάδες παραγωγής και διάθεσης ποιοτικών γαλακτοκομικών προϊόντων. Εδώ και 80 χρόνια προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα με το μεράκι και την παράδοση των παπούδων μας. Δείτε τις εγκαταστάσεις και τα μοναδικά ποιοτικά προϊόντα που παράγει

Portfolio Details