Συμβουλευτική εταιρία «Limmat Finanz»


Project Description

Η Limmat Finanz είναι μια ανεξάρτητη επιχείρηση παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με ειδίκευση στα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ.

Portfolio Details