Προσδιορισμός των στόχων της βελτιστοποίησης ιστοσελίδων

Προσδιορισμός των στόχων της βελτιστοποίησης ιστοσελίδων πριν από το SEO

Πριν την εφαρμογή των διαφόρων τεχνικών του SEO, πρέπει να γίνεται ο προσδιορισμός των στόχων της βελτιστοποίησης ιστοσελίδων.

Τέτοιοι στόχοι μπορεί να είναι οι εξής:

• Αύξηση της επισκεψιμότητας

Η βελτιστοποίηση ενός ιστοτόπου για τις μηχανές αναζήτησης οδηγεί περισσότερους χρήστες σε αυτόν, δημιουργεί δηλαδή απευθείας κίνηση (direct traffic) στον ιστότοπο. Εάν σε αυτό αποσκοπεί η δραστηριότητα της βελτιστοποίησης, προφανώς επιδιώκεται η βελτίωση της κατάταξης του ιστοτόπου σε όσο το δυνατόν περισσότερους όρους αναζήτησης και όχι μόνο σε επιλεγμένες, εύκολες για βελτιστοποίηση και περιορισμένες λέξεις – κλειδιά, ενώ το περιεχόμενο και η παρουσίαση αυτού πρέπει να είναι έτσι ώστε να ενθαρρύνουν τη διάδοσή τους.

• Επίτευξη οικονομικών στόχων

Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση αποσκοπεί στην προσέλκυση πελατών και όχι επισκεπτών. Καθώς, πολλές φορές, τα επίπεδα επισκεψιμότητας είναι αντιστρόφως ανάλογα με τα επίπεδα πωλήσεων, είναι προτιμότερη η επένδυση σε αυστηρά καθορισμένους, ίσως και σπάνιους όρους αναζήτησης, οι οποίοι συνοδεύονται από υψηλό δείκτη ROI (Return On Investment). Είναι προφανές ότι ο στόχος αυτός επιδιώκεται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε μεγάλο βαθμό στο Διαδίκτυο και προσφέρουν δυνατότητες απευθείας ηλεκτρονικών αγορών. Έτσι, ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών οφείλει να επιδιώκει να κατατάσσεται υψηλά στα αποτελέσματα των μηχανών για όρους αναζήτησης που σχετίζονται με τα μοντέλα των προϊόντων που εμπορεύεται, παρά τον όρο «ηλεκτρονικά είδη».

• Επίτευξη μη οικονομικών στόχων

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες μία εταιρεία δε δραστηριοποιείται στον τομέα του e- shop, επομένως δεν επιδιώκει τις άμεσες πωλήσεις μέσω του ιστοτόπου της. Το ίδιο, προφανώς, ισχύει για το σύνολο σχεδόν των οργανισμών (π.χ. φιλανθρωπικά ιδρύματα, φιλοζωικές οργανώσεις), που δεν σχετίζονται με την αγορά και τους κανόνες της. Έτσι, ο στόχος, στις περιπτώσεις αυτές, εκφράζεται με κάποιον άλλον τρόπο, όπως, για παράδειγμα, είναι η εγγραφή σε κάποιο newsletter, η άμεση επικοινωνία (μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, τηλεφωνική συνομιλίας, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή επίσκεψης στο φυσικό κατάστημα), η εγγραφή στη σελίδα ενός κοινωνικού δικτύου του φορέα, η συμμετοχή σε διαγωνισμούς, ακόμη και κάποια δωρεά φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

• Η αναγνωρισιμότητα (branding)

Σε αυτή την περίπτωση, η επιχείρηση (ή ο οργανισμός) επιδιώκει να προβληθεί στην αγορά, στους χρήστες του Διαδικτύου, ανεξάρτητα από τον τομέα δραστηριοποίησής της, ενώ αποσκοπεί στην εμφάνιση του ιστοτόπου στα αποτελέσματα αναζήτησης για λέξεις και φράσεις τετριμμένες και πολύ γενικές με τις οποίες συνδέεται άμεσα. Στο παραπάνω παράδειγμα με το κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών, η επιχείρηση επιδιώκει περισσότερο την επίτευξη υψηλής ορατότητας στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης για τους όρους «ηλεκτρονικά είδη», «ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών», «οικιακές συσκευές», παρά όρους σχετικούς με τα μοντέλα των προϊόντων.

• Διαχείριση εταιρικής φήμης

Σε περίπτωση αρνητικών κριτικών και άρθρων σε ιστοσελίδες στις οποίες η επιχείρηση ή ο οργανισμός που θίγεται δεν έχει δικαιοδοσία, όπως συνήθως συμβαίνει, είναι επιθυμητό να «θαφτούν» αυτές οι σελίδες στα αποτελέσματα αναζήτησης, δηλαδή επιδιώκεται η βελτιστοποίηση της κατάταξης πολλών σελίδων από διαφορετικούς διακομιστές που θα ξεπεράσουν τις αρνητικές ιστοσελίδες που εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης. Πρόκειται για την πιο απαιτητική εκδοχή της βελτιστοποίησης, καθώς επιδιώκεται η επανάληψη της διαδικασίας για πολλές σελίδες πάνω στον ίδιο όρο αναζήτησης, σε αντίθεση με όλες τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Παράλληλα, η βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων είναι μία διαδικασία παραμετροποίησης των διαφόρων παραγόντων που οι μηχανές αναζήτησης λαμβάνουν υπόψη κατά την εκτέλεση των αλγορίθμων κατάταξης και όχι απαραίτητα βελτίωσης της κατάταξης των ιστοσελίδων. Πολλές τεχνικές βελτιστοποίησης δεν αποβλέπουν αποκλειστικά στην άνοδο μίας ιστοσελίδας στα αποτελέσματα αναζήτησης, αλλά μπορούν να ωφελήσουν στο εκ διαμέτρου αντίθετο αποτέλεσμα. Αυτό επιδιώκεται όταν μία επιχείρηση ή οργανισμός παρέχει στον ιστοχώρο της δεδομένα που δε θέλει να γνωστοποιούνται και να είναι προσβάσιμα από τις μηχανές αναζήτησης (ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία, κακές κριτικές, βάσεις δεδομένων, σελίδες σχολίων, φόρμες αγοράς, κατάλογοι τιμολόγησης).

Οι παραπάνω περιπτώσεις συνοψίζουν την πλειοψηφία των διαφορετικών στόχων που μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός ενδέχεται να θέτει και να επιδιώκει να επιτύχει μέσα από την ηλεκτρονική δραστηριοποίηση. Η επιλογή του κατάλληλου στόχου σχετίζεται με τη φύση της επιχείρησης, πρωτίστως, και τις ανάγκες της, δευτερευόντως.

Σε δεύτερο στάδιο και βάσει των στόχων της βελτιστοποίησης, πρέπει να επιλεχθούν προσεκτικά οι λέξεις – κλειδιά γύρω από τις οποίες θα επικεντρωθεί η δραστηριότητα. Η στρατηγική που ακολουθείται για την επιλογή των κατάλληλων λέξεων – φράσεων αναπτύσσεται στο άρθρο μας.

Μοιραστείτε το άρθρο