Search Engine Marketing – Τι είναι και πως μπορεί να σας βοηθήσει

Λόγω της ανάπτυξης του διαδικτύου, και με τις αναζητήσεις να αποτελούν μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες των χρηστών του διαδικτύου, το διαδικτυακό μάρκετινγκ γίνεται ένα σημαντικό κανάλι του μάρκετινγκ. Οι μηχανές αναζήτησης γίνονται η κύρια μέθοδος εφαρμογής του διαδικτυακού μάρκετινγκ επειδή πολλοί χρήστες του διαδικτύου στηρίζονται σε αυτό. Το μάρκετινγκ μηχανών αναζήτησης – SEM (Search Engine Marketing) είναι μια μέθοδος διαδικτυακού μάρκετινγκ που αυξάνει την κατάταξη μιας ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης, προωθεί την ιστοσελίδα σε ιστοτόπους και γενικά φέρνει περισσότερους χρήστες.

Το SEM είναι η διαδικασία της απόκτησης επισκεψιμότητας σε ένα ιστότοπο με την αγορά διαφημίσεων στις μηχανές αναζήτησης.Το SEM είναι μια μορφή του διαδικτυακού μάρκετινγκ που επιδιώκει να προωθήσει την ορατότητα των ιστοσελίδων στις σελίδες αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης μέσω της βελτιστοποίησης και της διαφήμισης. Η μηχανή αναζήτησης είναι ένα είδος λογισμικού που συλλέγει δεδομένα ή πληροφορίες σχετικά με ιστότοπους. Τα δεδομένα ή οι πληροφορίες που συλλέγονται επιτρέπουν σε μια ιστοσελίδα να εμφανίζεται στις πρώτες θέσεις των αποτελεσμάτων στις μηχανές αναζήτησης, χρησιμοποιώντας κάποιους κανόνες βελτιστοποίησης, όπως την αύξηση της χρήσης ορισμένων λέξεων-κλειδιών ή του σχεδιασμού των ιστοτόπων.

Υπάρχουν δύο τύποι SEM, το SEO (Search Engine Ortimization) και το PPC (Pay Per Click). Το SEO χρησιμοποιεί συγκεκριμένες τεχνικές για να προσαρμόσει έναν ιστότοπο, έτσι ώστε ο ιστότοπος να μπορεί να αποκτήσει καλύτερη κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης. Το PPC είναι μια διαφημιστική υπηρεσία η οποία παρέχεται από τις μηχανές αναζήτησης (από τις πιο γνωστές είναο το AdWords της Google). Ο ιστότοπος μπορεί να καταλαμβάνει την πάνω πλευρά των αποτελεσμάτων μιας μηχανής αναζήτησης μέσω ενός αντιτίμου. Το SEO και το PPC έχουν τα δικά τους πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Το PPC μπορεί να εξασφαλίσει υψηλή κατάταξη, με την προϋπόθεση μιας υψηλής προσφοράς και βαθμολογίας ποιότητας. Ένα μειονέκτημα είναι ότι το PPC μπορεί να είναι δαπανηρό, ειδικά με τον αυξανόμενο ανταγωνισμό για δημοφιλείς λέξεις-κλειδιά. Από την άλλη πλευρά, το SEO δε μπορεί να εξασφαλίσει υψηλή κατάταξη αλλά μπορεί να είναι φθηνότερο για την υλοποίησή του.

Για να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί το SEM όμως και πώς οι εταιρείες μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να προσεγγίσουν περισσότερους καταναλωτές, είναι σημαντικό να καταλάβουμε πρώτα πώς λειτουργούν οι μηχανές αναζήτησης.

Search Engines

Οι μηχανές αναζήτησης είναι προγράμματα που προσφέρουν αλληλεπίδραση με το διαδίκτυο μέσω μιας διεπαφής frontend μέσω της οποίας ένας χρήστης μπορεί να εισάγει έναν όρο αναζήτησης ή να κάνει διαδοχικές επιλογές από τους σχετικούς καταλόγους. Οι μηχανές αναζήτησης είναι τα κύρια εργαλεία αναζήτησης που χρησιμοποιούνται για την ανάκτηση πληροφοριών από το ιστό (web). Οι εταιρείες που δημιούργησαν τις μηχανές αναζήτησης (Search Firms) είναι ουσιαστικά διαφημιστικές εταιρείες των οποίων τα προϊόντα προσφέρονται δωρεάν στους χρήστες. Με τον εντοπισμό της συμπεριφοράς των χρηστών μέσω cookies, αποκομίζουν κέρδος μέσω της πώληση των πληροφοριών αυτών στους διαφημιστές. Παραδείγματα δημοφιλών μηχανών αναζήτησης περιλαμβάνουν το Google, το Yahoo και το Bing σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, το Yandex στη Ρωσία, το Baidu στην Κίνα και το Daum και Naver στην Κορέα.

Οι μηχανές αναζήτησης (Search Engines) είναι δομικά παρόμοιες με τα συστήματα βάσεων δεδομένων. Συνήθως αποτελούνται από τέσσερα διαφορετικά στοιχεία: ένα ανιχνευτή ιστού ή αλλιώς «αράχνη», ένα πρόγραμμα ευρετηρίου, ένα πρόγραμμα ανάκτηση και τη σελίδα αποτελεσμάτων. Καθώς ο ανιχνευτής ιστού της μηχανής αναζήτησης περιηγείται σε κάθε ιστοσελίδα, το πρόγραμμα ευρετηρίασης δημιουργεί ένα ευρετήριο από το Α έως το Ω με τις λέξεις που χρησιμοποιούνται σε κάθε ιστοσελίδα {συμπεριλαμβανομένων αυτών του τίτλου της σελίδας (page title) και της διεύθυνσης URL}, αποθηκεύοντας τα στη βάση δεδομένων της μηχανής αναζήτησης. Ο ανιχνευτής ιστού σημειώνει επίσης τα «meta tags», τα οποία παρέχουν πληροφορίες που βοηθούν τη διαδικασία εισαγωγής στο ευρετήριο.

Υπάρχουν τρεις τύποι «meta tags»:

Τα meta-description tags τα οποία παρέχουν μια συνοπτική περιγραφή για το θέμα της ιστοσελίδας.

Τα meta-keywords tags τα οποία παρέχουν επιπλέον κείμενο το οποίο βοηθάει το πρόγραμμα ευρετηρίασης των μηχανών αναζήτησης.

Τα meta robot tags τα οποία δηλώνουν εάν οι σχεδιαστές των ιστοσελίδων επιθυμούν μια ιστοσελίδα να μπει στο ευρετήριο των μηχανών αναζήτησης

Στις μηχανές αναζήτησης (π.χ., Google) η κατάταξη των αποτελεσμάτων αναζήτησης είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη σχετικότητα και τη συνάφεια των ερωτημάτων (query) που έθεσε ο χρήστης. Όταν ένας χρήστης πληκτρολογεί ένα ερώτημα, το πρόγραμμα ανάκτησης αναζητά στο ευρετήριο ώστε να βρει τα κατάλληλα αποτελέσματα, τα κατατάσσει με βάσει τη σχετικότητα στο ερώτημα και εμφανίζει τα αποτελέσματα. Οι χρήστες τείνουν να πληκτρολογούν σύντομα ερωτήματα (μία έως τρεις λέξεις) στις μηχανές αναζήτησης και ασκούν ελάχιστη προσπάθεια στην αξιολόγηση ή στη βελτίωση των ερωτημάτων τους. Το 80% των χρηστών σταματά στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων. Όσον αφορά τα αποτελέσματα αναζήτησης, «Αν είναι πέρα από την πρώτη σελίδα, είναι σαν να μην υπάρχει.».

Αλγόριθμος Μηχανών Αναζήτησης

Ωστόσο, οι μηχανές αναζήτησης, τις οποίες εμπιστεύονται σε μεγάλο βαθμό οι χρήστες, αποκαλύπτουν ελάχιστα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι αναζητήσεις τους. Για κάθε όρο αναζήτησης που τίθεται, η μηχανή αναζήτησης ασχολείται μέσω ενός αυτοματοποιημένου αλγορίθμου και αποφασίζει ποιες πληροφορίες θα παρουσιάσει στο χρήστη. Για το λόγο αυτό, οι μηχανές αναζήτησης θεωρούνται ότι ασκούν μεγάλη ισχύ στο τι γνωρίζουν οι άνθρωποι για ένα δεδομένο θέμα, κάτι παρόμοιο με το πώς τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι διαμορφώνουν το τι γνωρίζει το κοινό για ένα συγκεκριμένο θέμα ειδήσεων. Αν και οι λεπτομέρειες των αλγορίθμων, για την κατάταξη των ιστοσελίδων, που χρησιμοποιούν οι μηχανές αναζήτησης παραμένουν εμπορικά μυστικά, ο τρόπος λειτουργίας τους είναι σε μεγάλο βαθμό γνωστός. Η αναζήτηση στο διαδίκτυο περιλαμβάνει τρία σημαντικά βήματα: την ανίχνευση, την ευρετηριοποίηση και την κατάταξη. Στην ανίχνευση, μια αναζήτηση διαβάζει και κατεβάζει μια ιστοσελίδα, αναζητώντας ενημερώσεις. Η ευρετηριοποίηση δημιουργεί μια βάση δεδομένων με όλες τις ανιχνευμένες ιστοσελίδες. Η κατάταξη είναι η ταξινόμηση των αποτελεσμάτων από μια αναζήτηση όταν ο χρήστης θέτει ένα ερώτημα στις μηχανές αναζήτησης. Οι μηχανές αναζήτησης δε βρίσκουν ιστοσελίδες σε πραγματικό χρόνο.

Επειδή οι περισσότεροι χρήστες του διαδικτύου χρησιμοποιούν τις μηχανές αναζήτησης ως κύρια εργαλεία αναζήτηση, και πολλοί καταναλωτές επισκέπτονται την ιστοσελίδα μιας εταιρείας πολλές φορές πριν προχωρήσουν σε μια αγορά, κάθε διαδικτυακός «εκδότης» θέλει η ιστοσελίδα του να έχει πολλές εμφανίσεις στις λίστες αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης, ώστε να αυξηθεί η προσβασιμότητα των χρηστών στην ιστοσελίδα του. Δυστυχώς, πολλοί ιστότοποι έχουν κακή ορατότητα στις μηχανές αναζήτησης ή ενδέχεται να μην παρατίθενται και καθόλου για διάφορους λόγους. Αποτελεί τεράστια πρόκληση για εκείνους που δημοσιεύουν στο διαδίκτυο να βεβαιωθούν ότι οι ιστότοποί τους θα εμφανίζονται στην κορυφή της λίστας αποτελεσμάτων μιας μηχανής αναζήτησης, μεγιστοποιώντας έτσι την ορατότητά τους.

Μοιραστείτε το άρθρο