Τα Έξι Στάδια Χρήσης του Διαδικτύου από Εξαγωγικές Επιχειρήσεις

Τα Έξι Στάδια Χρήσης του Διαδικτύου από Εξαγωγικές Επιχειρήσεις

Εξαγωγικές επιχειρήσεις και διαδίκτυο

Περιγραφή του μοντέλου των έξι σταδίων χρήσης του Διαδικτύου σε επιχειρησιακό επίπεδο για εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο στάδιο, το στάδιο της μη χρήσης του Διαδικτύου, ανήκουν εξαγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες είτε είναι τελείως απληροφόρητες για τις χρήσεις του ίντερνετ ως μέσο επικοινωνίας ή ως εργαλείο επιχειρηματικών συναλλαγών, είτε είναι διστακτικές στην υιοθέτησή του, ή δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες (π.χ. ανθρώπινο δυναμικό) για να το εκμεταλλευτούν, ή ακόμα το θεωρούν πολύ ακριβό στην απόκτηση και συντήρησή του. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί η σημασία ύπαρξης αυτού του σταδίου, εξαιτίας του γεγονότος ότι αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων ειδικά στις αναπτυσσόμενες, αλλά και σε μερικές ανεπτυγμένες χώρες οι οποίες βρίσκονται ακόμα στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της τεχνολογίας των Πληροφοριακών Συστημάτων (όπως, για παράδειγμα, η Ελλάδα).

Στο δεύτερο στάδιο, το στάδιο της έρευνας αγοράς και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι εξαγωγείς χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (χωρίς την ύπαρξη κάποιου δικτυακού τόπου) όχι μόνο για επικοινωνιακούς σκοπούς (με τους πελάτες και τους προμηθευτές αντικαθιστώντας, ή επιπρόσθετα με το τηλέφωνο και το fax) αλλά και για την ολοκλήρωση καθημερινών εμπορικών και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων όπως είναι η διανομή προϊοντικών καταλόγων (χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως εργαλείο του μάρκετινγκ), η λήψη παραγγελιών (χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως εργαλείο πωλήσεων), και η ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων (χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως εργαλείο συναλλαγών, αντικαθιστώντας παλιότερα και πιο ακριβά συστήματα όπως είναι το EDI).

Στο στάδιο αυτό, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και για έναν ακόμα λόγο, την πραγματοποίηση ερευνών αγοράς σχετικά με τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους ανταγωνιστές, τους εμπορικούς συνεργάτες και τις τάσεις της αγοράς.

Στο τρίτο στάδιο, το στάδιο της προώθησης, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους τα διαφημιστικά φυλλάδια μαζί με το υπόλοιπο πληροφοριακό υλικό που διαθέτουν, έχοντας ως στόχο την πληροφόρηση των τωρινών αλλά και των δυνητικών πελατών τους για τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Σ’ αυτό το στάδιο, όλοι οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση στο ίδιο πληροφοριακό υλικό και δεν υπάρχει δυνατότητα αλληλεπίδρασης, δημιουργώντας ένα κανάλι μονόδρομης επικοινωνίας.

Στο τέταρτο στάδιο, το στάδιο της ενισχυμένης επικοινωνίας, οι εταιρίες παρέχουν, μέσω του δικτυακού τους τόπου, τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με στόχο τη συλλογή λεπτομερών πληροφοριών των πελατών τους. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για τη δημιουργία μεγάλων βάσεων δεδομένων, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη μελλοντικών εμπορικών (B2C και/ή B2B) συναλλαγών. Στο συγκεκριμένο στάδιο χρήσης του Διαδικτύου, δεν υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης παραγγελιών και πραγματοποίησης online συναλλαγών.

Στο πέμπτο στάδιο, το στάδιο του απλού ηλεκτρονικού εμπορίου, η αλληλεπίδραση είναι υψηλή. Υπάρχει δυνατότητα online διαλόγου μεταξύ πωλητών και αγοραστών, ενώ ταυτόχρονα η εταιρία μπορεί να παρέχει υπηρεσίες εξατομίκευσης. Ακόμα ένα χαρακτηριστικό αυτού του σταδίου, είναι το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να λαμβάνουν και να εκπληρώνουν παραγγελίες χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένα συστήματα πληρωμών και επαλήθευσης.

Στο τελευταίο στάδιο, το στάδιο του ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) και της κατασκευής eshop, όλα τα χαρακτηριστικά του “απλού ηλεκτρονικού εμπορίου” είναι ενισχυμένα και βελτιωμένα μέσα από την πλήρη ενοποίηση και ενσωμάτωση των διαδικτυακών δραστηριοτήτων με όλα τα εσωτερικά συστήματα και τις κύριες διαδικασίες (όπως είναι η διοίκηση των αποθεμάτων και του εφοδιασμού, η διοίκηση του μάρκετινγκ, το λογιστικό τμήμα, κ.α.) της επιχείρησης. Στο στάδιο αυτό, η ύπαρξη ενδοεταιρικών συστημάτων πλήρως ενοποιημένων με το διαδικτυακό περιβάλλον επιτρέπει στις επιχειρήσεις να είναι πολύ ευέλικτες και να πραγματοποιούν άμεσες αλλαγές, ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για την επίτευξη της επιτυχίας αφού οι αλλαγές στο ηλεκτρονικό επιχειρηματικό περιβάλλον ακολουθούν πολύ γρήγορους ρυθμούς.

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις αναπτυσσόμενες χώρες ανήκουν κυρίως στα πρώτα τρία στάδια, ενώ αντίθετα, η μεγάλη πλειοψηφία των εξαγωγέων στις ανεπτυγμένες χώρες ανήκει στα τρία τελευταία στάδια, με μικρές εξαιρέσεις. Το γεγονός αυτό, αντικατοπτρίζει το τεχνολογικό κενό που υπάρχει μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, και ταυτόχρονα, υπογραμμίζει τη μεγάλη διαφορά στο μέγεθος εκμετάλλευσης και αξιοποίησης της χρήσης του Διαδικτύου για εξαγωγικούς σκοπούς σε επίπεδο επιχείρησης.

Για κατασκευή  eshop με προοπτική την εξαγωγή των προϊοντων σας ελάτε στη WEBONE.

Δείτε ακόμη:

Εξαγωγές αυξήστε τις με τη βοήθεια του internet marketing

Προϊοντικός εξαγωγικός κατάλογος – Πως θα πρέπει να είναι

Μοιραστείτε το άρθρο