Γιατί είναι σημαντικό να θέτουμε στόχους για τον ιστοχώρο μας

Στόχοι πριν την κατασκευή της ιστοσελίδας σας

Το πρώτο βήμα για να διατυπώσουμε ρητά τη στρατηγική είναι να εξετάσουμε τους στόχους που θέτουμε εμείς για τον ιστοχώρο μας. Πολύ συχνά, οι στόχοι μιας τοποθεσίας στο διαδίκτυο υφίστανται μόνο ως σιωπηρή αντίληψη των ανθρώπων που εμπλέκονται στην κατασκευή του ιστοχώρου. Όσο η αντίληψη αυτή δεν εκφράζεται με λόγια διαφορετικοί άνθρωποι έχουν συχνά διαφορετικές ιδέες για το τι οφείλει να επιτύχει ο συγκεκριμένος ιστοχώρος.

Επιχειρηματικοί στόχοι

Οι άνθρωποι συχνά χρησιμοποιούν όρους όπως «επιχειρηματικοί στόχοι» ή «επιχειρηματικά κίνητρα» για να περιγράψουν τους εσωτερικούς στρατηγικούς στόχους της εταιρίας τους. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε τον όρο αντικειμενικοί στόχοι του ιστοχώρου επειδή θεωρούμε ότι οι προηγούμενοι όροι είναι ταυτόχρονα πολύ περιορισμένοι και πολύ ευρείς.

Οι περισσότεροι άνθρωποι περιγράφουν στην αρχή τους αντικειμενικούς στόχους μιας τοποθεσίας στο διαδίκτυο με πολύ γενικούς όρους. Στο πιο θεμελιώδες επίπεδο, οι επιχειρηματικές τοποθεσίες υπάρχουν για να εξυπηρετούν κάποιον από τους εξής δύο στόχους: να φέρνουν έσοδα στην εταιρία ή να μειώνουν τα έξοδα της εταιρίας. Μερικές φορές ισχύουν και τα δύο. Δεν είναι όμως πάντα σαφές με ποιόν ακριβώς τρόπο υποτίθεται πως πρέπει να το επιτύχουν αυτό. Είναι επίσης πιθανόν οι επιχειρηματικοί στόχοι να είναι τόσο ποσοτικοί (πωλήσεις, κέρδη, μερίδιο αγοράς) όσο και ποιοτικοί (θέση/φήμη στην αγορά, καινοτομία)

Οι στόχοι αποτυπώνουν τι θέλει να πετύχει η επιχείρηση

Από την άλλη οι υπερβολικά συγκεκριμένοι στόχοι δεν περιγράφουν επαρκώς τα στρατηγικά ζητήματα που οφείλουν να μας απασχολήσουν. Για παράδειγμα αν διατυπώσουμε έναν από τους στόχους μας ότι είναι «να παρέχουμε στους χρήστες ένα εργαλείο επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο» δεν έχουμε εξηγήσει με ποιόν τρόπο ένα τέτοιο εργαλείο θα προωθήσει τους στόχους της εταιρίας μας η πως θα βοηθήσει να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των χρηστών μας.

Καθώς προσπαθούμε να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στην υπερβολικά συγκεκριμένη και υπερβολικά γενικά διατύπωση των στόχων μας, δεν θα πρέπει να βιαστούμε και να προσδιορίσουμε τις λύσεις πριν ακόμα έχουμε κατανοήσει πλήρως τα προβλήματα. Για την δημιουργία μιας επιτυχημένης εμπειρίας για τους χρήστες κατά την κατασκευή των ιστοσελίδων μας θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τίποτα δεν θα καθοριστεί τυχαία και ότι κάθε απόφαση που θα πάρουμε θα έχει στηριχτεί σε μια εμπεριστατωμένη κατανόηση των συνεπειών της.

Σε γενικές γραμμές οι επιχειρηματικοί στόχοι θα πρέπει να είναι:

  • Μετρήσιμοι
  • Επιτεύξιμοι
  • Συγκεκριμένοι
  • Συνεπείς με την αποστολή της επιχείρησης
  • Ρεαλιστικοί
  • Εκφρασμένοι με σαφή και λιτό τρόπο

Είναι επίσης ζωτικής σημασίας οι στόχοι να γνωστοποιούνται και όπου αυτό είναι δυνατόν να συμφωνούνται με αυτούς που έχουν αναλάβει την ευθύνη επίτευξής τους και να αφορούν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ο καθορισμός στόχων λειτουργεί ως βασικό εργαλείο μέτρησης της αποτελεσματικότητας ενός ιστοχώρου σε μία επιχείρησης

Δείτε ακόμη:

Κατασκευή ιστοσελίδων: Καθορισμός στρατηγικής

Μέτρηση της επιτυχίας ενός ιστοχώρου

Μοιραστείτε το άρθρο