Σχεδιασμός του περιεχομένου σε έναν ιστοχώρο

Σχεδιασμός περιεχομένου

Ποια πληροφορία θα πρέπει να περιέχει ο ιστοχώρος μας;

Το ακριβές περιεχόμενο κάθε ιστοχώρου, προσδιορίζεται από τους στόχους του. Ο στόχος ενός ιστοχώρου είναι να οδηγήσει τον επισκέπτη στα παρακάτω πέντε βήματα:

1. Στην παρουσίαση της εμπορικής πρότασης (τι προσφέρει ο ιστοχώρος;)

Ένας ιστοχώρος στην αρχική του σελίδα πρέπει να κάνει κατανοητό στους επισκέπτες τι ακριβώς προσφέρει. Αυτό επιτυγχάνεται με τον τίτλο, τις εισαγωγικές παραγράφους, το μενού και τις προτροπές για συγκεκριμένες δράσεις (call to action).

2. Στην δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τον επισκέπτη μέσα από τον επαγγελματικό σχεδιασμό.

Ο επαγγελματικός σχεδιασμός και κατασκευή του ιστοχώρου μας δημιουργεί αίσθημα εμπιστοσύνης στους επισκέπτες και μετριάζει το φόβο τους.

3. Στην κατανόηση των αναγκών του επισκέπτη. Αυτό επιτυγχάνεται παρακολουθώντας την περιήγησή του μέσα στον ιστοχώρο.

Η αξιολόγηση του επισκέπτη είναι απαραίτητη ώστε να κατανοηθούν οι ανάγκες του.(χρήσιμο εργαλείο στην κατεύθυνση αυτή το Google Analytics). Στόχος είναι η διαχείριση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και η εξατομίκευση του περιεχομένου (όπου είναι αυτό δυνατό) σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη.

4. Στην παρουσίαση των λύσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του επισκέπτη.

Η κεκτρική ιδέα είναι ότι σε κάθε προϊόν ή υπηρεσία ο επισκέπτης αναζητά πλεονεκτήματα. Κάθε πλεονέκτημα πρέπει να αποφέρει κάποιο όφελος (αλλιώς δεν είναι πλεονέκτημα).

5. Στην ολοκλήρωση της συναλλαγής (αγορά, καταγραφή στοιχείων, κτλ.).

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αφορά:

  • Την καταχώρηση των στοιχείων των πελατών.
  • Την πληρωμή (για ηλεκτρονικό κατάστημα)
  • Την επιβεβαίωση της αγοράς (για ηλεκτρονικό κατάστημα)

Δείτε ακόμη:

Επανασχεδιασμός website

Αύξηση επισκεψιμότητας στο site σας – Δείτε πως

Μοιραστείτε το άρθρο