Σας ενδιαφέρει η τιμή που σας δίνουν για την ιστοσελίδα

Σας ενδιαφέρει η τιμή που σας δίνουν για την ιστοσελίδα

Σας ενδιαφέρει η τιμή που σας δίνουν για την κατασκευή των ιστοσελίδων σας?

Πάρτε την σωστή απόφαση.

Το κόστος είναι η θεμελιώδης λίθος κάθε έργου μικρού ή μεγάλου, αλλά η ερώτηση που θα πρέπει να κάνετε είναι πως προκύπτει αυτό το κόστος.

Στην WEBONE όταν αξιολογούμε τα έργα, πιστεύουμε ότι υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία που οδηγούν στην επιτυχία. Όταν λέμε επιτυχία ενός έργου δεν εννοούμε μόνο την ολοκλήρωση αλλά αν οι λύσεις που προσφέρουμε ικανοποιούν τις ανάγκες σας και επιτυγχάνουν τους στόχους σας.

Το τρίγωνο έργου:

Εξέταση έργου με όρους χρόνου(time), κόστους(cost) και εύρους(quality).

Τα δύο στοιχεία (χρόνος και κόστος) είναι γνωστά. Θα αναλύσουμε εδώ το τρίτο στοιχείο το εύρος έργου.

Τι εννοούμε εύρος έργου:

Το εύρος έργου (project scope) περιγράφει την δουλειά που απαιτείται για την παράδοση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας με το συγκεκριμένο εύρος προϊόντος. Το εύρος έργου συνήθως μετριέται σε φάσεις και εργασίες

Το εύρος προϊόντος ή υπηρεσίας περιγράφει την ποιότητα, τα χαρακτηριστικά, και τις λειτουργίες του προϊόντος ή της υπηρεσίας αντίστοιχα. Τα έγγραφα που περιγράφουν αυτές τις πληροφορίες ονομάζονται και προδιαγραφές του προϊόντος.

Από τα παραπάνω είναι φανερό πως θα πρέπει σε κάθε σας αγορά να ζητάτε γραπτώς τις προδιαγραφές του προϊόντος ή της υπηρεσίας που θέλετε να αγοράσετε.

Μοιραστείτε το άρθρο