τίτλος ιστοσελίδας

Τίτλος ιστοσελίδας γιατί είναι τόσο σημαντικός για το SEO

Ο τίτλος της ιστοσελίδας(Page title tag) οφείλει να αποτελεί την ακριβή, συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου μίας ιστοσελίδας. Μετά το ίδιο το περιεχόμενο του εγγράφου, αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα βελτιστοποίησης της σελίδας και εμφανίζεται σε τρία πολύ σημαντικά επίπεδα:

α) Στην κορυφή του browser του χρήστη, καθώς και ως όνομα της αντίστοιχης καρτέλας του browser. Έρευνες έχουν δείξει, όμως, ότι ο χρήστης δίνει περιορισμένη προσοχή στα σημεία εκείνα, παρ’ όλα αυτά διευκολύνει την εμπειρία του κατά τη διαχείριση πολλαπλών καρτελών.

information-top

β) Στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης, δίνοντας μία πρώτη συνοπτική αλλά σαφή εικόνα του περιεχομένου προτού ο χρήστης εισέλθει στο έγγραφο αυτό. Μάλιστα, σε περίπτωση που κάποιος εκ των όρων της αναζήτησης συναντάται στο <title> tag, τότε ο όρος αυτός γράφεται με bold στα αποτελέσματα της αναζήτησης και, δεδομένης της μεγαλύτερης γραμματοσειράς του τίτλου, ελκύει άμεσα την προσοχή του χρήστη στη σελίδα αυτή, που είναι και ο απώτερος στόχος της βελτιστοποίησης.

information-center

γ) Ως anchor text σε ορισμένους εξωτερικούς ιστοχώρους (και ιδιαίτερα τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης), όταν προτείνεται (ή «μοιράζεται») ένας σύνδεσμος ως ενδιαφέρων.

Σύνταξη του τίτλου της ιστοσελίδας

Ο τίτλος της σελίδας γράφεται στον <head> τομέα του HTML αρχείου, μεταξύ των ετικετών <title> και </title>.

Καλύτερες πρακτικές για την συγγραφή του τίτλου

α) Ο τίτλος της σελίδας συνίσταται, ορισμένες φορές, να αποτελείται από ένα αποτελεσματικό call-to-action μήνυμα, αντί της ακριβούς συνοπτικής περιγραφής της σελίδας με φράσεις – κλειδιά που αντιπροσωπεύουν το περιεχόμενο της σελίδας. Φυσικά, υπάρχει μία χρυσή τομή μεταξύ των δύο πρακτικών, καθώς η πρώτη είναι πιο ελκυστική στο μάτι του χρήστη, εκμαιεύοντας περισσότερες επισκέψεις και, κατ’ επέκταση, υποδεικνύοντας στις μηχανές αναζήτησης ότι το αντίστοιχο έγγραφο είναι σχετικό με το εκάστοτε ερώτημα, ενώ η δεύτερη πρακτική είναι πιο φιλική στους αλγορίθμους των μηχανών αναζήτησης.

β) Έχει παρατηρηθεί ότι οι ιστοσελίδες των οποίων ο τίτλος περιλαμβάνει λέξεις και φράσεις κλειδιά στην αρχή (στ’ αριστερά, δηλαδή), κι ενδεχομένως το όνομα του ιστοτόπου ή το όνομα κάποιου διαφημιζόμενου προϊόντος προς το τέλος (στα δεξιά) έχουν ευνοϊκότερη αντιμετώπιση από τους αλγορίθμους των μηχανών αναζήτησης, καθώς ο ενδιαφέρων όρος είναι ο πρώτος που θα συναντήσουν κατά την προσπέλαση και ανίχνευση, ενώ, παράλληλα, επιτυγχάνεται και προώθηση του προϊόντος ή της ιστοσελίδας καθαυτής.

γ) Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ανάθεση μοναδικών τίτλων σε κάθε σελίδα ενός ιστοτόπου. Ειδικά στην περίπτωση των συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου (CMS), όπου πολλές παράμετροι παράγονται δυναμικά, είναι σημαντικό να ανατεθούν διαφορετικοί τίτλοι σε κάθε σελίδα, καθώς ο τίτλος είναι το πρώτο στοιχείο που τα φίλτρα διπλότυπου περιεχομένου των μηχανών θα εξετάσουν. Σημειώνεται εδώ ότι, οι μηχανές αναζήτησης τιμωρούν ιστοσελίδες με ποινές (χαμηλότερη θέση στα αποτελέσματα, αφαίρεση από το ευρετήριο), σε περίπτωση που διαπιστωθεί αυτούσια αναπαραγωγή σελίδων, ακόμη κι αν πρόκειται για σελίδες στον ίδιο ιστοχώρο.

δ) Τέλος, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι οι μηχανές αναζήτησης, στα αποτελέσματα, δεν αναγράφουν περισσότερους από 70 χαρακτήρες (για περισσότερους χαρακτήρες, ο τίτλος κόβεται με το σύμβολο «…» στο τέλος, δημιουργώντας μια ελλιπή εικόνα και εντύπωση στο χρήστη), ενώ στην αγορά του SEO προτείνεται οι λέξεις του τίτλου να μην είναι περισσότερες από 15, για να αποφεύγεται η μειωμένη πυκνότητα των λέξεων – κλειδιών, καθώς και η κατάχρηση του στοιχείου με άσκοπη καταγραφή ή κι επανάληψη όρων (keyword stuffing).

Δείτε ακόμη:

Meta Description και οι καλύτερες πρακτικής

Μοιραστείτε το άρθρο