Τι είναι marketing

Τι είναι marketing και ορισμένοι μύθοι γύρω απ´αυτό

Τι είναι marketing;

Το marketing είναι η δραστηριότητα, το σύνολο των θεσμών και των διαδικασιών με σκοπό τη δημιουργία, την επικοινωνία, τη διανομή και την ανταλλαγή αγαθών, προϊόντων ή υπηρεσιών, που έχουν αξία για τους πελάτες, τους συνεργάτες και την ευρύτερη κοινωνία. Ιούλιος 2013, Αμερικανικός Σύνδεσμος Επαγγελματιών  Marketing

Οριμένοι μύθοι για το marketing

Το marketing δημιουργεί ανάγκες. Λάθος
Το marketing αναγνωρίζει τις ανάγκες των μελών μιας κοινωνίας και απαντάει σε αυτές.

Το marketing είναι πωλήσεις. Λάθος
Σκοπός του marketing είναι να γνωρίζει τον αγοραστή και τις ανάγκες του τόσο καλά, ώστε να δημιουργεί ποιοτικά προϊόντα ή υπηρεσίες και οι αγοραστές να τα επιλέγουν από μόνοι τους, καθιστώντας περιττή τη διαδικασία πωλήσεων.

Το marketing και η διαφήμιση είναι το ίδιο. Λάθος
Το marketing δεν ταυτίζεται με τη διαφήμιση. Η διαφήμιση, σε οποιαδήποτε μορφή της (τηλεόραση, τύπος, διαδίκτυο, social media, κ.α.) είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία του marketing για την γνωστοποίηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας στους καταναλωτές-πελάτες.

Δείτε επίσης internet marketing μία αναγκαιότητα για την επιχείρησή σας σήμερα

Μοιραστείτε το άρθρο