Το μοντέλο AIDA

Το μοντέλο AIDA στις ηλεκτρονικές αγορές

Το Μοντέλο AIDA

Ένας τρόπος να εξηγηθεί το πως το διαδίκτυο μπορεί να συνεισφέρει ως μέσο επικοινωνίας των επιχειρήσεων είναι η κλασική προσέγγιση AIDA.

Η λέξη AIDA είναι αρτικόλεξο των λέξεων Προσοχή(Attention) – Ενδιαφέρον(Interest) – Επιθυμία(Desire) – Δράση(Action). Σύμφωνα με την διαδικασία AIDA, πρώτα πρέεπι να υποκινηθεί η προσοχή του κοινού. Στη συνέχεια, πρέπει να δημιουργηθεί το ενδιαφέρον για την προϊόντική λύση, το οποίο να οδηγήσει στην επιθυμία για την απόκτησή της. Τελικά, το αγοραστικό κοινό πρέπει να εμπλακεί σε μία μορφή δράσης για την απόκτηση της προϊόντικής λύσης. Η διαδικασία AIDA στηρίζεται σε μοντέλα συμπεριφορών όπου ο καταναλωτής πρώτα αποκτά γνώση για το προϊόν, στην συνέχεια συναισθήματα και τελικά εμπλέκεται σε κάποιο είδος συμπεριφοράς. Ένα μείγμα από διάφορα επικοινωνιακά μέσα θεωρείται ότι είναι πιο αποτελεσματικό στην επίτευξη επικοινωνιακών στόχων.

Η διαδικασία ή μοντέλο AIDA

 

aida-model

Δείτε ακόμη:

Τα 10 συνηθισμένα λάθη του μάρκετινγκ

Επιτυχία επιχείρησης στο διαδίκτυο

Μοιραστείτε το άρθρο