Ρυθμίσεις του hosting email σας για το iPhone και iPad

Ρυθμίσεις του hosting email σας για το iPhone και iPad!

Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να έχετε συνεχώς μαζί σας τα emails που λαμβάνετε μέσω του hosting account που διατηρείτε στο iPad σας;

Δείτε παρακάτω τα βήματα για τις ρυθμίσεις που θα σας επιτρέψουν να λαμβάνετε και να αποστέλλετε την ηλεκτρονική σας αλληλογραφία μέσω της συγκεκριμένης συσκευής.

1. Από την κεντρική οθόνη του iPad επιλέξτε: Settings → Mail, Contacts, Calendars.

2. Στη συνέχεια επιλέξτε Add Account.

3. Για την εγκατάσταση του hosting email σας επιλέξτε: Other → Αdd Mail Account.

4. Συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία σύμφωνα με τα στοιχεία του λογαριασμού email που έχετε δημιουργήσει μέσα στο Plesk:

Δηλαδή:

Name (το όνομά σας ή το όνομα του email, π.χ. info)

Email (η πλήρης διεύθυνση: π.χ.info@mydomain.com, όπου mydomain.com, χρησιμοποιείτε το δικό σας domain)

Password (ο κωδικός του email σας)

κατόπιν επιλέξτε Next.

Στο πάνω μέρος θα εμφανιστούν οι επιλογές “IMAP και POP“. Eπιλέξτε POP.

Tα πεδία του POP θα τα βρείτε προσυμπληρωμένα, με βάση τα στοιχεία που εισήγατε στο προηγούμενο βήμα.

Συμπληρώστε τα πεδία για το Incoming Mail Server (Διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας):

Host Name (π.χ. mail.mydomain.com)

User Name (η πλήρης email διεύθυνση, π.χ. info@mydomain.com )

Password (o κωδικός του email σας)

Έπειτα, συμπληρώστε τα πεδία για το Outgoing Mail Server (Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας), που βρίσκεται ακριβώς από κάτω:

Host Name (π.χ. mail.mydomain.com)

User Name ( π.χ. info@mydomain.com )

Password και επιλέξτε Save.

Σε περίπτωση που εμφανιστεί μήνυμα “Cannot Verify Server Identity” (Αδυναμία Ταυτοποίησης Διακομιστή) ή μήνυμα για το SMTP certificate, επιλέξτε: Details → Accept.

Στη συνέχεια επισκεφθείτε και πάλι, από την κεντρική οθόνη, τις ρυθμίσεις: Settings → Mail, Contacts, Calendars και επιλέξτε το email account που δημιουργήσατε.

Στο Outgoing Mail Server κάντε κλικ στο tab SMTP mail.yourdomain.com και πατήστε ON ώστε να ενεργοποιηθεί.

Use SSL: Απενεργοποιήστε το επιλέγοντας OFF.  Αφήστε το ενεργοποιημένο μόνο σε περίπτωση που το email σας χρησιμοποιεί πιστοποιητικό ασφαλείας.

Authentication (ο κωδικός του email σας)

Server Port: παίρνει την τιμή 25 αν δεν χρησιμοποιείτε SSL, διαφορετικά θα πρέπει να θέσετε την τιμή 465.

Eπιλέξτε Done.

Επιστρέψτε στις ρυθμίσες του email και επιλέξτε Αdvanced για τις ρυθμίσεις εισερχομένων (Incoming Setting) του account σας.

Use SSL: Απενεργοποιήστε το επιλέγοντας OFF.  Αφήστε το ενεργοποιημένο μόνο σε περίπτωση που το email σας χρησιμοποιεί πιστοποιητικό ασφαλείας.

Authentication (ο κωδικός του email σας)

Server Port: παίρνει την τιμή 110 αν δεν χρησιμοποιείτε SSL, διαφορετικά θα πρέπει να θέσετε την τιμή 995.

Το iPad σας είναι πλέον ρυθμισμένο, ώστε να λαμβάνει και να αποστέλλει emails, μέσω του hosting account σας!

*Troubleshooting σημείωση Υπάρχει περίπτωση ένα email που έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται σε περισσότερες από μία συσκευές, να παρουσιάζει πρόβλημα προσβασιμότητας λόγω conflict. Για να το επιλύσετε, προτείνεται η απενεργοποίηση της mail υπηρεσίας που χρησιμοποιείτε στην άλλη συσκευή και η αύξηση του χρόνου λήψης mail στην άλλη συσκευή και το iPad.

Τη συγκεκριμένη ρύθμιση μπορείτε να αλλάξετε από τις ρυθμίσεις επιλέγοντας: Settings → Mail, Contacts, Calendars → Fetch New Data.

Ρωτήστε μας για την φιλοξενία των ιστοσελίδων σας για να σας προτείνουμε την καλύτερη λύση για την ιστοσελίδα σας.

Μοιραστείτε το άρθρο