Δημιουργία συνδέσμων (links) στο site σας

Δημιουργία συνδέσμων (links) στο site σας. Μέρος Β´

Αίτηση εισερχόμενων συνδέσμων links(μίας κατεύθυνσης)

Με τον όρο αυτό, εννοούμε την αίτηση ενός διαχειριστή σε κάποιον ξένο ιστότοπο για τη δημιουργία ενός συνδέσμου από τον ιστότοπο αυτό σε μία ιστοσελίδα του διαχειριστή, χωρίς την ύπαρξη κάποιας οικονομικής συναλλαγής μεταξύ των δύο μερών.

Φυσικά, το αίτημα ικανοποιείται μόνο μετά την συγκατάθεση κάποιου φυσικού προσώπου, υπεύθυνου του εξωτερικού ιστοτόπου, η οποία έπεται της επίσκεψης αυτού στην ιστοσελίδα. Αυτό σημαίνει ότι η σελίδα πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις, βασικότερη εκ των οποίων είναι το ενδιαφέρον περιεχόμενο, όπως αναλύθηκε στην πρώτη τεχνική κατασκευής συνδέσμων, αυτή της φυσικής απόκτησης. Ακόμη πιο σημαντικός παράγοντας για τη συγκατάθεση του υπεύθυνου του ιστοτόπου στον οποίο απευθύνεται ο διαχειριστής είναι η σχετικότητα του περιεχομένου της σελίδας με τον ιστότοπο αυτό.

Η πλέον δομημένη στρατηγική που εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία ξεκινάει με τη σύγκριση των σελίδων που συνδέουν προς τον υπό εξέταση ιστότοπο και αυτών που συνδέουν προς κάποιον άλλον ανταγωνιστικό ιστότοπο. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί αναζητώντας στις μηχανές τους εισερχόμενους συνδέσμους των δύο ιστοτόπων, κάνοντας χρήση του τελεστή «link:» ή, εφόσον οι μηχανές αναζήτησης τείνουν να μην ενημερώνουν ικανοποιητικά το ευρετήριό τους για τις ανάγκες αυτών των αναζητήσεων (παρέχοντας ελλιπή αποτελέσματα), του τελεστή των εισαγωγικών εντός των οποίων η ακριβής διεύθυνση URL του ιστοτόπου (“URL“, όπως “http://www.ntua.gr”), αναζήτηση η οποία θα επιστρέψει τα ζητούμενα αποτελέσματα και, ενδεχομένως, μερικά ανεπιθύμητα.

Μετά τη σύγκριση, μπορούν να εντοπισθούν οι ιστοσελίδες που συνδέουν προς τον ανταγωνιστή και όχι τον υπό εξέταση ιστότοπο και να προσεγγισθούν με κάποια αίτηση για σύνδεσμο, αφού πρώτα πραγματοποιηθεί μία ανάλυση των λόγων για τους οποίους οι ιστοσελίδες αυτές δε συνδέουν προς τον υπό εξέταση ιστότοπο και, κυρίως, των λόγων για τους οποίους οι ιστοσελίδες αυτές θα δέχονταν να συνδέουν προς τον ιστότοπο.

Μία παρόμοια στρατηγική περιλαμβάνει την αναζήτηση των κρίσιμων λέξεων ή φράσεων – κλειδιών, δηλαδή των όρων αναζήτησης για τους οποίους επιθυμείται η υψηλή θέση της ιστοσελίδας στα αποτελέσματα αναζήτησης, και ο εντοπισμός των πρώτων 100 αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια, η αίτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί στους διαχειριστές αυτών των ιστοσελίδων. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και οι καταχωρήσεις στους διαδικτυακούς καταλόγους (web directories / human – powered directories).

Η διαδικασία, συνήθως, περιλαμβάνει τον εντοπισμό των καταλόγων, την εύρεση της κατάλληλης κατηγορίας η οποία σχετίζεται με τον υπό εξέταση ιστότοπο, η καταχώρηση της διεύθυνσης URL της αρχικής σελίδας του ιστοτόπου, μαζί με ορισμένα άλλα στοιχεία (περιγραφή ιστοτόπου, λέξεις – κλειδιά, κάποιος λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας εντός του ονόματος τομέα του ιστοτόπου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας), και ακολουθεί η εξέταση του ιστοτόπου από τους διαχειριστές του εκάστοτε καταλόγου και η έγκριση του συνδέσμου προς προσθήκη στον κατάλογο. Ιδιαίτερα σημαντικό αποτελεί το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, αυτό της εύρεσης των βέλτιστων καταλόγων, καθώς η καταχώρηση του ιστοτόπου σε περιορισμένο αριθμό ποιοτικών (με υψηλό βαθμό PageRank) καταλόγων μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο αποδοτική από την αντίστοιχη καταχώρηση του ιστοτόπου σε πολλούς καταλόγους, αμφιβόλου ποιότητας, καθώς η τελευταία ενέχει και τον κίνδυνο της φάρμας συνδέσμων, ανάμεσα σε κάποιους εξ αυτών, που μπορεί να επιφέρει τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Υπενθυμίζεται ότι η καταχώρηση ενός συνδέσμου σε αρκετούς εξίσου ποιοτικούς καταλόγους  ενδέχεται να απαιτεί κάποια οικονομική επιβάρυνση, που πολλές φορές δεν είναι καθόλου αμελητέα, με τον πιο ακριβό κατάλογο να είναι αυτός της Yahoo (Yahoo Directory) ο οποίος απαιτεί ένα ετήσιο τέλος των $299 (ή $600 για περιεχόμενο ιστοτόπου κατάλληλο μόνο για ενήλικες). Τονίζεται, για άλλη μία φορά, ότι αυτή η τεχνική βελτιστοποίησης θα πρέπει να αφορά εξωτερικές ιστοσελίδες με υψηλό βαθμό PageRank και όσο το δυνατόν λιγότερους εξερχόμενους συνδέσμους, για τη μέγιστη δυνατή ροή βαθμού PageRank μέσω του συνδέσμου. Τέλος, προτεραιότητα θα πρέπει να αποτελεί η αίτηση να γίνεται σε προσωπικό επίπεδο και όχι με κάποιον αυτόματο τρόπο (π.χ. μέσω λογισμικού αποστολής μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας).

Αίτηση αμοιβαίων συνδέσμων

Η τεχνική αυτή βελτιστοποίησης περιλαμβάνει την ίδια ακριβώς διαδικασία με την προηγούμενη τεχνική, με τη διαφορά της παροχής του επιπλέον κινήτρου της αμοιβαίας ανταλλαγής συνδέσμων links(reciprocal linking), έτσι ώστε να ωφεληθούν και οι δύο ιστότοποι από αυτήν. Είναι δεδομένο ότι με τον τρόπο αυτό, ενδέχεται οι δύο σύνδεσμοι να αλληλοεξουδετερώνονται, καθώς ο ένας ιστότοπος αποδίδει PageRank στον άλλον, με αποτέλεσμα και οι δύο ιστότοποι να παρουσιάζουν διαρροή βαθμού PageRank. Παράλληλα, η αμοιβαία ανταλλαγή συνδέσμων αποτελεί στρατηγική που μηχανές όπως η Google την στοχοποιούν ως παράδειγμα προσπάθειας χειραγώγησης του βαθμού PageRank μίας σελίδας, οπότε ενδέχεται να αποδίδουν ποινές σε ιστοτόπους που πραγματοποιούν κατάχρηση αυτής της τεχνικής.

Στην περίπτωση, λοιπόν, της μη εξουδετέρωσης των αμοιβαίων συνδέσμων, συνίσταται η αναζήτηση εκείνων των ιστοτόπων, η δημιουργία συνδέσμου και η διαρροή βαθμού PageRank προς τους οποίους πρόκειται να αποσβέσει μέσω της λήψης συνδέσμου από αυτούς. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η εξωτερική ιστοσελίδα με την οποία θα πραγματοποιηθεί η ανταλλαγή έχει υψηλότερο βαθμό PageRank, λιγότερους εξερχόμενους συνδέσμους, ή και τα δύο. Επίσης, είναι προτιμότερη η δημιουργία αμοιβαίων, σε επίπεδο ιστοτόπου και όχι σελίδας, συνδέσμων, η δημιουργία, δηλαδή, ενός συνδέσμου από τη σελίδα Α του ιστοτόπου Χ προς τη σελίδα Β του ιστοτόπου Υ και, παράλληλα, η λήψη ενός συνδέσμου από τη σελίδα Δ του ιστοτόπου Υ σε μία ορισμένη σελίδα Γ του ιστοτόπου Χ. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους διαχειριστές ιστοτόπων από δίκτυα συνδέσμων (link networks) να κάνουν ευρεία χρήση αυτής της τεχνικής. Πρόκειται για την ανταλλαγή συνδέσμων μεταξύ σχετικών ιστοσελίδων, μέσω μίας τρίτης υπηρεσίας που αναλαμβάνει το ρόλο του μεσολαβητή (ενδεχομένως κι επί πληρωμή). Η εφαρμογή της μεθόδου αυτής δε συνίσταται, αντιθέτως αντενδείκνυται, καθώς, σε περίπτωση που εντοπισθεί από τις μηχανές αναζήτησης, είναι πολύ πιθανή η τιμωρία των εμπλεκόμενων ιστοτόπων στα οργανικά και μη αποτελέσματα.

Αγορά συνδέσμων links

Στην τεχνική αυτή ανήκουν όλες οι προηγούμενες τεχνικές δημιουργίας συνδέσμων (πλην της φυσικής απόκτησης), στην περίπτωση που απαιτείται κάποια οικονομική συναλλαγή μεταξύ των δύο ενδιαφερόμενων μερών. Έτσι, μπορούν να αγοραστούν σύνδεσμοι από κάποιον διαδικτυακό κατάλογο, από άλλον ιστότοπο αλλά και από κάποιον διαμεσολαβητή (link broker). Σύμφωνα με τον Matt Cutts, μηχανικό και υπέυθυνο δελτίων τύπου της Google, ορισμένες περιπτώσεις δεν εξετάζονται αυτόματα από τους αλγορίθμους, αλλά διεξοδικά, με τη συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα, για τον εντοπισμό φαινομένων που παραβιάζουν τους όρους που η μηχανή αναζήτησης της Google έχει θέσει, όσον αφορά τα πρότυπα και την ανταλλαγή συνδέσμων. Έτσι, ιστοσελίδες που εντοπίζεται ότι πωλούν συνδέσμους έναντι χρηματικής αμοιβής δε θα τιμωρούνται με ποινές στα αποτελέσματα αναζήτησης (θα συνεχίσουν να κατέχουν τις ίδιες θέσεις στα αποτελέσματα, για τις διάφορες αναζητήσεις), αλλά θα χάνουν τη δυνατότητά τους να αποδίδουν αξία στους συνδέσμους τους, με αποτέλεσμα να διακόπτεται η ροή βαθμού PageRank. Παράλληλα, συνίσταται επισήμως η χρήση του γνωρίσματος rel = “no follow” όταν υπάρχει οικονομική συναλλαγή. Με άλλα λόγια, επιτρέπεται η αγορά συνδέσμων όταν αυτοί αποσκοπούν σε αύξηση της επισκεψιμότητας και σε branding, αλλά όχι όταν ο στόχος είναι η ροή PageRank (εφόσον αυτή μεταφράζεται ως αντικειμενική ψήφος μίας σελίδας σε μία άλλη) (Matt Cutts: Gadgets, Google, and SEO, 2005).

Δείτε ακόμη:

PageRank: Μέθοδος αξιολόγησης ιστοσελίδων από την Google

Πως θα πετύχετε καλή κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης

Μοιραστείτε το άρθρο