επιτυχία του eshop

Η επιτυχία του eshop εξαρτάται από την επιτυχημένη στρατηγική Internet Marketing

Η επιτυχία του eshop εξαρτάται απόλυτα από την επιτυχημένη στρατηγική Internet Marketing  που θα εφαρμόσουμε. Ο στόχος του άρθρου αυτού είναι να παρουσιάσει τη στρατηγική που πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί στα πλαίσια του Internet Marketing, προκειμένου ένα eshop, είτε νέο είτε παλιό, να μπορεί να αποκτά μερίδιο των online πελατών στον κλάδο που δραστηριοποιείται. Η στρατηγική αυτή αφορά το ίδιο το eshop και τη διαχείρισή τους καθώς και τις πληρωμένες ή μη, ενέργειες επικοινωνίας για την προσέλκυση νέων καταναλωτών και τη διαχείριση των υπαρχόντων πελατών.

Το πρώτο (1) σκέλος στη στρατηγική Internet Marketing αποτελεί η σχεδίαση και κατασκευή του eshop.

Προκειμένου ένα eshop να είναι επιτυχημένο θα πρέπει να εξασφαλίζεται μια άνετη και διαδραστική περιήγηση των καταναλωτών σε αυτό, που θα ολοκληρώνεται με την online αγορά.

Το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η εικαστική προσέγγισή, η οποία στην ουσία αφορά τη γραφιστική εικόνα του eshop και τον τρόπο που απεικονίζεται στα μάτια των καταναλωτών που εισέρχονται σε αυτό. Η γραφική απεικόνιση καθώς το λειτουργικό στήσιμο του eshop θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί, λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και τις καταναλωτικές συνήθειες, που μεταβάλλονται συνεχώς.

Το δεύτερο βήμα αφορά το διαχειριστικό σύστημα του eshop, αποκαλούμενο και ως CMS. To CMS θα πρέπει να προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες στους διαχειριστές των eshop, από την απλή ανανέωση του περιεχομένου ως προς τα προϊόντα, τις περιγραφές τους, φωτογραφίες, χρώμα, μέγεθος έως πιο πολύπλοκες διαδικασίες όπως διαμόρφωση πολλαπλών τιμολογιακών πολιτικών, διαχείριση και εκτέλεση online παραγγελιών, παροχή αναλυτικού reporting.

Το δεύτερο (2) σκέλος της στρατηγικής Digital Marketing αφορά την αύξηση των πωλήσεων στο eshop.

Το οποίο μπορεί να γίνει μέσω της συνεχής προσέλκυσης καταναλωτών, οι οποίοι όμως ενδιαφέρονται άμεσα ή κάνουν έρευνα αγοράς για παρόμοια προϊόντα – υπηρεσίες. Συνεπώς όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να προσφέρουν τη δυνατότητα στόχευσης σε καταναλωτές, άμεσα ενδιαφερόμενους

Συνδυαστικά στο πλαίσιο αυτού του σκέλους της στρατηγικής, υλοποιούνται επικοινωνιακές ενέργειες, οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση του Brand Awareness του eshop..

To SEO, δηλαδή η εμφάνιση του eshop στην κορυφή των μηχανών αναζήτησης σε σχετικές λέξεις κλειδιά καθώς και το Google Adwords, προβολή κειμενικών διαφημίσεων σε χρήστες που αναζητούν συγκεκριμένους όρους, αποτελούν δύο από τα αποτελεσματικότερα εργαλεία προβολής, τόσο ως προς την επισκεψημότητα όσο και το Conversion Rate. Συμπληρωματικά στα δύο προηγούμενα είναι και το GDN, που αφορά την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων, κυρίως μέσω Banner, κατά την περιήγηση σε διάφορα sites, χωρίς να απαιτείται συμφωνία ή επικοινωνία με αυτά.

Παράλληλα η διαφημιστική προβολή στο Facebook, το δημοφιλέστερο Social Media Channel, μπορεί να λειτουργήσει σαν συμπληρωματικό κανάλι προσέλκυσης καταναλωτών στο eshop και ενίσχυσης online πωλήσεων είτε σαν εργαλείο Branding, μέσω της αύξησης του αριθμού των Followers – fans, που παρακολουθούν την επίσημη σελίδα. Τέλος η χρήση των YouTube, Display σε διάφορα sites συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της αναγνωρισημότητας του brand ενός eshop.

Η επιτυχημένη λειτουργία ενός eshop προϋποθέτει την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών για τη διαχείριση και διατήρηση του υπάρχοντος πελατολογίου. Οι δύο κυριότερες τεχνικές, που συμβάλλουν στο σκοπό αυτό είναι το Social Media Marketing, επηρεασμός της αντίληψης και των συναισθημάτων των καταναλωτών μέσω των Social Media καθώς και το email Marketing, η τακτική ενημέρωση των καταναλωτών μέσω newsletter.

Η αντιμετώπιση των υπευθύνων του eshop ως προς ποικίλους αγοραστικούς παράγοντες: όπως η διαθεσιμότητα και ποικιλία των προϊόντων, η τιμολογιακή πολιτική, το κόστος μεταφορικών, οι τρόποι πληρωμής, διαδραματίζουν με τη σειρά τους σημαντικό ρόλο στην επίτευξη υψηλού ποσοστού conversion rate, δηλαδή online αγορών.

Προκειμένου όλες οι ενέργειες μιας στρατηγική InternetMarketing, να αποφέρουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα, θα πρέπει καθημερινά να αξιολογούνται και να ελέγχεται η επιμέρους αποδοτικότητά τους. Η αξιολόγηση αυτή πρέπει να γίνεται είτε σε επίπεδο υποδομών φιλοξενίας, όπου μετριέται η αποτελεσματικότητα κυρίως του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και σε δεύτερο βαθμό τα Social Media Channels είτε σε επίπεδο επικοινωνιακής στρατηγικής και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια αυτής.

Για να επιτευχθεί η μέγιστη αποδοτικότητα ενός νέου eshop και η επιτυχημένη λειτουργία του, έχει καθιερωθεί μια τεχνική, γνωστή και ως UX, User Experience, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα αξιολόγησης και πειραματικής λειτουργίας του νέου eshop, προκειμένου να εντοπιστούν οι αδυναμίες και τα προβλήματα και να διορθωθούν. Το κυριότερο εργαλείο αξιολόγησης αποτελούν τα Google Analytics, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η μέτρηση της ποιότητας και της αλληλεπίδρασης τόσο των επισκεπτών του eshop όσο και του ίδιου του eshop.

Η μελέτη των στοιχείων αυτών οδηγεί στην αξιολόγηση και τη βελτίωση είτε της διαφημιστικής επικοινωνίας είτε του eshop. Παράλληλα προκειμένου οι ενέργειες που γίνονται στα πλαίσια του SEO, να είναι στοχευμένες και αποτελεσματικές, έχει αναπτυχθεί η πλατφόρμα MOZ, μέσω της οποίας αναλύεται η τεχνική κατάσταση του eshop ως προς το SEO καθώς και οι συμπληρωματικοί παράγοντες, όπως urls, links. Συμπληρωματικά της αξιολόγησής του eshop και των ενεργειών επικοινωνίας, είναι απαραίτητα η παρακολούθηση της αγοράς που δραστηριοποιείται το eshop καθώς και του ανταγωνισμού. Οι online πλατφόρμες Google Trends και Similar Web, προσφέρουν τη δυνατότητα στους υπεύθυνους να ενημερώνονται σε real time για την πορεία της αγοράς καθώς και για τα ανταγωνιστικά eshop και τις επικοινωνιακές ενέργειές τους.

Οι ενέργειες που γίνονται στα πλαίσια μιας στρατηγικής Internet Marketing σχεδιάζονται εγκαίρως και υλοποιούνται με βάση ενός χρονικού πλάνου. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους δυστυχώς μεταβάλλονται συχνά και σε σύντομα χρονικά διαστήματα, ειδικά σε έναν κλάδο όπως αυτό του Digital. Προκειμένου να περιορίζεται η αρνητική επίπτωση όλων των παραγόντων, που επηρεάζουν την αλληλεπίδραση των επισκεπτών – καταναλωτών με το eshop, έχει καθιερωθεί, πριν την έναρξη της κάθε επικοινωνιακής καμπάνιας, η διαδικασία του A/B Testing. Τέλος, ειδικά στον ελληνικό επιχειρηματικό χώρο, είναι συχνό το φαινόμενο οι Έλληνες καταναλωτές να κάνουν την έρευνα αγοράς τους online σε ένα eshop και στη συνέχεια πραγματοποιούν τις αγορές τους στα φυσικά καταστήματα, που συνδέονται άμεσα με αυτό. Το φαινόμενο αυτό αποκαλείται R.O.P.O, Research Online Purchase Offline.

Η επιτυχία του eshop, εξαρτάται άμεσα από το σχεδιασμό μιας επιτυχημένης στρατηγικής Digital Marketing. Η στρατηγική αυτή, πέρα των εργαλείων και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται, θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη και τους αγοραστικούς παράγοντες, που μεταβάλλονται συχνά. Συνεπώς, με βάση και όλα τα προηγούμενα, ο σχεδιασμός της στρατηγικής αυτής αλλά κυριότερα η καθημερινή υλοποίηση της, απαιτούν στελέχη με μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτό καθώς και αξιοσέβαστες οικονομικές επενδύσεις. Η συνεχή επέκταση και ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς και η αυξανόμενη διείσδυσή του στην καθημερινή ζωή των καταναλωτών, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, προσφέρει μοναδικές εμπορικές & επιχειρηματικές ευκαιρίες, σε όσους δραστηριοποιηθούν εγκαίρως και αντιμετωπίζουν σοβαρά τα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Μοιραστείτε το άρθρο