Καθορισμός χρηστών: σε ποιούς απευθύνεται ο ιστοχώρος μας

Καθορισμός χρηστών – buyers personas

Η τμηματοποίηση της αγοράς (market segmentation) σε επιμέρους τμήματα είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία του μάρκετινγκ που έχει σαν στόχο το διαχωρισμό των πελατών σε μικρές ομάδες βάσει κάποιων κοινών χαρακτηριστικών. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας:

  • Αναδεικνύονται οι ανάγκες και οι επιθυμίες των καταναλωτών/επιχειρήσεων σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς και
  • Προσδιορίζονται τα διαφορετικά τμήματα της αγοράς

Επιχειρἠσεις οι οποίες δεν τμηματοποιούν την αγορά, προσπαθούν ουσιαστικά να ικανοποιήσουν ολόκληρη την αγορά με μια στρατηγική μαζικού μάρκετινγκ. Έτσι όμως κινδυνεύουν να μην ικανοποιήσουν αποτελεσματικά τις ανάγκες κανενός επιμέρους τμήματος.

Έχει διαπιστωθεί ότι οι επισκέπτες των ιστοσελίδων εμπίπτουν σε κατηγορίες. Κάθε τύπος επισκέπτη παρουσιάζει διαφορετική συμπεριφορά κατά την διάρκεια της επίσκεψής του σε μία ιστοσελίδα.

Επομένως σημαντική παράμετρο στο σχεδιασμό μιας ιστοσελίδας αποτελεί η αναγνώριση των πιθανών τύπων χρηστών. Η αναγνώριση αυτή προϋποθέτει την κατηγοριοποίηση των επισκεπτών των ιστοσελίδων. Στη βιβλιογραφία οι τύποι χρηστών συναντώνται με τον όρο personas.

Οι βασικοί άξονες για την δημιουργία και των καθορισμό των χρηστών ή personas είναι:

  1. Ιδιότητα επισκέπτη
  2. Πρόθεση αγοράς
  3. Τύπος συμπεριφοράς επισκέπτη
  4. Αφοσίωση επισκέπτη
  5. Γεωγραφικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά επισκέπτη
  6. Ιστορικό επισκέψεων

Δείτε ακόμη:

Πως θα γίνει η εταιρία σας η πρώτη επιλογή του πελάτη

Πώς να βελτιστοποιήσετε το μύνημα της ιστοσελίδα σας

Ελάτε σε επαφή μαζί μας για την κατασκευή της ιστοσελίδας σας

Μοιραστείτε το άρθρο