Στρατηγική μάρκετινγκ για το eshop σας

Στρατηγική μάρκετινγκ για το eshop σας

Ο στόχος ενός eshop, από τον οποίο εξαρτάται και η βιωσιμότητά του, είναι η συνεχή προσέλκυση καταναλωτών και η μετατροπή τους αρχικά σε πελάτες και στη συνέχεια σε πιστούς πελάτες της επιχείρησης. Φυσικά αυτό προϋποθέτει το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός eshop το οποίο θα είναι ελκυστικό προς τους επισκέπτες καθώς και θα εξασφαλίζει μια ευχάριστη πλοήγηση σε αυτό.

Το πρώτο στάδιο για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, είναι η συνεχή προσέλκυση επισκεπτών – καταναλωτών στο eshop, οι οποίοι θα εισέρχονται για την έρευνα αγοράς αλλά και για να ολοκληρώσουν online τις αγορές τους. Οι ενέργειες επικοινωνίας θα πρέπει να είναι απολύτως στοχευμένες και τα αγοραστικά ενδιαφέροντα των καταναλωτών θα πρέπει να ταιριάζουν με αυτά του eshop. Έτσι θα αυξάνεται η πιθανότητα μετατροπής των καταναλωτών σε πελάτες που θα αγοράσουν online.

Παράλληλα πέρα από την προσέλκυση νέων καταναλωτών, θα πρέπει οι ήδη υπάρχοντες πελάτες να διαχειρίζονται με έξυπνους και αποδοτικούς τρόπους, προκειμένου να χρησιμοποιούν το eshop για την κάλυψη των αναγκών τους και όχι κάποιο ανταγωνιστικό.

Τέλος όλες οι ενέργειες που υλοποιούνται στα πλαίσια των δύο προηγούμενων αναγκών αλλά και οι υποδομές, eshop και social media channel, θα πρέπει να αξιολογούνται συνεχώς, να ελέγχεται η αποτελεσματικότητά τους και να υλοποιούνται βελτιωτικές διαδικασίες. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να σχεδιάζεται και να υλοποιείται μια στρατηγική μάρκετινγκ, καθορίζοντας τόσο την κατασκευή – λειτουργία του eshop όσο και στην επικοινωνιακή τακτική που ακολουθείται στο πέρασμα του χρόνου.

Η επιτυχία της στρατηγικής αυτής προσδιορίζεται από την ικανότητα να κατακτάται μεγάλος αριθμός πελατών και να επιτυγχάνεται η παραμονή τους μέσα από την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών αξίας. Η απόκτηση και η διατήρηση πελατών είναι το κύριο ζητούμενο της στρατηγικής μάρκετινγκ για το eshop σας.

Η στρατηγική μάρκετινγκ χωρίζεται σε τέσσερις άξονες:

1) Σχεδιασμός & κατασκευή eshop

2) Προσέλκυση επισκεπτών / καταναλωτών – Brand Awareness

(SEO, AdWords, Social Media, Email Marketing)

3) Διαχείριση – Διατήρηση επισκεπτών – πελατών

4) Αξιολόγηση Στρατηγικής – Βελτίωση Αποτελεσματικότητας

Για την κατασκευή των ιστοσελίδων σας ελάτε στην WEBONE

Μοιραστείτε το άρθρο